Savunma Mekanizmaları: Pollyannacılık (Tatlı Limon)

Ego, çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen kaygıyı bir tehdit olarak görür ve kendisini korumak içim savunma mekanizmalarına başvurur. Daha önceki yazılarımızda çeşitli savunma mekanizmalarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca pollyannacılık, tatlı limon savunma mekanizmasından söz edeceğiz. Peki Pollyannacılık nedir? Özellikleri ve örnekleri nelerdir? Pollyannacılık savunma mekanizmasından söz etmeden önce tüm savunma mekanizmalarına bakalım. 

• Bastırma (güdülenmiş unutma) 

• Yadsıma (inkar) 

• Mantığa Bürüme (Ussallaştırma, Rasyonalizm)

• Pollyannacılık (tatlı limon) 

• Yansıtma (başkalarını suçlama) 

• Ödünleme (telafi, taviz) 

• Karşıt Tepki Geliştirme (zıt eylemlilik) 

• Yüceltme 

• Gerileme (çocuksu davranış) 

• Özdeşim Kurma (özdeşleme)

• Yer-Yön Değiştirme 

• Çarpıtma 

• Bedenselleştirme (Organlaştırma) 

• Diğerkamlık (Özgecilik-Alturizm) 

• Ketlenme 

• Entelektüelleştirme (Düşünselleştirme) 

• Bölünme 

• İlkel İdealleştirme

• Dışsallaştırma 

• Hayal Kurma (Düşlem-Fantazi) 

• Yapma-Bozma 

Pollyannacılık (Tatlı Limon) Nedir? 

Kişinin yaşamış olduğu olumsuz bir durum karşısında gerçekçi olumlu yanlarını ön plana çıkarmasına Pollyannacılık denir. 

Mantığa Bürüme&Pollyannacılık 

İki savunma mekanizması birbirleri ile karıştırılır. Fakat ikisi arasında önemli bir fark vardır. Mantığa Bürüme savunma mekanizmasında kişi davranışını ya da düşüncesini haklı çıkarmak için doğru gibi görünen yalanlar söylerken Pollyannacı davranışta yalan söyleme durumu yoktur, aksine olumsuz durumum iyi yönleri görülmeye çalışılır. Pollyannacı davranış biçimi en net tanımıyla “bardağın dolu tarafını görmeye çalışmaktır.” 

Örnek

• Evi yanan bir adamın “cana geleceğine mala gelsin” demesi, bu savunma mekanizmasına örnektir. 

• Geçirdiği trafik kazasında bir parmağını kaybeden gencin “tüm elimi, kolumu hatta hayatımı kaybedebilirdim” demesi. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.