Süt İzni Nedir? Kaç Gündür? Nasıl Hesaplanır?

Süt izni nedir, ne kadardır ve süt izni nasıl hesaplanır? Daha önceki yazılarımızda iş hayatına dair en çok sorulan sorulardan söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca ”süt izni”nden söz edeceğiz.

Süt İzni Nedir?

Kadın çalışanların doğum yaptıktan sonra çocuklarının sağlıklı beslenmelerini sağlamak adına kanunlar tarafından kendilerine tanınan yasal bir izindir. Süt izni, gerek kamu personeli gerekse özel sektörde çalışan kadınlar için tanınan bir haktır ve bu hak, talep doğrultusunda kullanılabilir. Bu nedenle süt izninin çalışan tarafından öncelikli olarak talep edilmesi gerekmektedir.

Süt İzni Süresi Ne Kadardır?

Süt izni, yasalar çerçevesinde günde 1.5 saat olmak üzere kullanılan bir haktır. Süt izni toplamda ise 1 yıldır. Kadın çalışanlar, çocuklarının sağlıklı beslenmelerini sağlamak adına günde 1.5 saatten çocuklarını bu izin doğrultusunda besleyebilir. Süt izni süresi çalışanın kendi inisiyatifine bırakılır ve çalışanın çalışmış olduğu kurum, çalışanın talep ettiği saatleri toplam çalışma saatinden düşmez. Bu nedenle süt izni alan çalışanlar eksik çalışmış sayılmazlar.

İlginizi Çekebilir:  Deprem Belirtileri Nelerdir? Depremi Önceden Bilmek Mümkün mü?

Süt izni, memurlarda ve özel sektör çalışanlarında farklılık gösterir. Devlet memuru kadınlarda süt izni diğer statüdeki çalışanlara göre daha fazladır.

Memurların Süt İzni Ne Kadardır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışma hayatına devam eden kadın çalışanların süt izinleri diğer çalışanlara göre ilk 6 ay daha fazladır. Memur kadınlar doğumdan sonraki ilk 6 ayda günde 3 saat süt iznine sahiptir. Doğumdan sonraki ikinci 6 ayda ise devlet memuru kadınlar da diğer statüdeki çalışanlar gibi süt izinlerini 1.5 saat olarak kullanırlar.

İlginizi Çekebilir:  Brain Test 2 ''Bu Nazik Eskimo Hayırlısıyla Banu'yu En Yakın Havaalanına Götürecek'' Sorusunun Cevabı Nedir?

Süt izni, memurlarda ve özel sektör çalışanlarında farklılık gösterir. Öte yandan kadın çalışanlar süt izninden ve yarım gün izninden aynı anda yararlanamazlar. Aynı zamanda süt izni günlük verilen bir izin olduğundan bu hakkın daha sonra birleştirilerek kullanılması mümkün değildir.

13 Nisan 2016 tarih ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliği’nde yarım gün izin hakkından süt iznine geçiş hali şu şekilde belirlenmiştir.

İlginizi Çekebilir:  Easy Game 37. Seviye “Kurbağayı İyileştir” Sorusunun Cevabı Nedir?

 Yarım gün izin hakkından süt iznine geçiş hali

a) Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren yarım gün izin kullanmayı tercih eden memur, yarım gün izin hakkından faydalanmayı bırakıp süt izni kullanmayı talep etmesi halinde süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.

b) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün izin hakkını kullanmayı talep eden ve bu haktan yararlanma süresi biten memur, süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara