SWOT Analizi Nedir?

İngilizce ”analysis of strengths, weakness, opportunities and threats”in kısaltmasıdır. Türkçe güçlü ve zayıf yönlerin, olanakların ve tehditlerin analizi anlamına gelmektedir. Burada temel amaç, olasılıklar/tehditler (çevresel analiz) ile ilgili sonuçları ve güçlü/zayıf yönler (işletme/şirket analizi) ile ilgili verileri birleştirmektir. Temel slogan güçlü yönleri en üst düzeye çıkarmak, zayıf yönleri ise asgariye indirmektir. Workshop (çalıştay) veya tartışma meclislerinde uygulanan ve sonuçları portföy tekniği ile yorumlanan SWOT analizi, stratejik yönetimin bir parçası olup, örgütlerin sistematik durumlarını belirlemelerine ve stratejiler geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir:  Geleneksel Medya ve Yeni Medya

Tarihsel kökeni hakkında kesin bilgiye sahip olunmamakla birlikte ilk örneklerine Sun Tzu‘nun ”Savaş Sanatı”, Niccolo Machiavelli‘nin ”Prens/Hükümdar” ya da Carl von Clausewitz‘in ”Savaş Üzerine” adlı yapıtlarında rastlanmıştır. Daha yakın tarihli çalışmalar arasında Standford Üniverisitesi akademisyenlerinin (özellikle Albert Humprey) ve Harvard İşletme Fakültesi’nden (özellikle Kenneth Andrews, Roland Christensen) isimleri anılmaktadır. SWOT analizi, 1960’lı yıllardan itibaren stratejik planlamanın bir parçası kabul edilmektedir.

İlginizi Çekebilir:  Kemerburgaz Üniversitesi İsminin Altınbaş Üniversitesi Olarak Değiştirilmesi Üzerine

Politik iletişim SWOT analizinden genellikle politik partilerin imajı, yani kurumsal itibar analizlerinde yararlanmaktadır. Seçmenler ile iletişim uzmanlarının parti ve partiyi yönetme tarzı hakkında görüşlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. SWOT analizi ile her imaj bileşeni (itibar, duygusallık, yeterlilik) araştırılabilmektedir. Özellikle partilerin kendi aralarında karşılaştırılması partilere profillerinin güçlü ve zayıf yönlerini düzeltme olanağı tanımaktadır. Genel imajı dışında partinin farklı seçmen ve yurttaş grupları arasında olduğu kadar sosyal paydaşlar arasındaki itibarı da ortaya konulmaktadır.

İlginizi Çekebilir:  Asparagas Haber Nedir? Nasıl Yazılır? Asparagas Haber Örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ko cuce