Tahammülsüzlük Nedir?

Herhangi bir kişiye, olaya veya gelişmeye karşı metanet ve sabır gösterememe, alttan alamama, karşılık vermeden duramama gibi anlamlara gelen bir sözdür. Tahammül kelimesi, Arapçadan dilimize geçen “hamile” sözcüğünden türemiştir.

İnsanlar belirli zamanlarda, kendilerine ters gelen veya anlamakta güçlük çektikleri olaylar karşısında çoğu zaman karşılık vermek ya da müdahale etmek hissiyatı içerisinde olurlar. İnsanın başına ne zaman geleceği belli olmayan bu durumlar bazen, sessiz ve tepkisiz kalmayı, ses çıkarmamayı ve alttan almayı gerektirir. Bazı insanlar, fıtratları gereği olaylara fevri yaklaşırlar. İnsanların olaylara bu şekilde, fevri, davranmaları, kendileri adına her zaman iyi sonuçlar ortaya çıkarmayacaktır.

Sebat etmek deyimi de insanın bazı şeylere tahammül etmek zorunda olduğunu söyler. Sabretmek, alttan almak, üzerine gitmemek veya ses çıkarmamak. Veyahutta Tecahül-ü Arif yapmak gerekir. Bilip de bilmezden gelmek.

Tahammül, bazı filozof ve düşünürlerin de dikkatini çekmeyi başaran bir kavram olmuştur. Örneğin İtalyan Marksist düşünür Antonio Gramsci, tahammül eden ve çevresinde hiçbir şeye tepki göstermeyen, iktidar tarafından tahakküm altına alınan insanlara “subaltern” yani madun ifadesini kullanmıştır.

(Detaylı bilgi için Antonio Gramsci Kimdir? Hayatı ve Düşünceleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.)

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tahammül kelimesi “hamile” kelimesinden türer. Hamile birisi ise sabreder, bekler ve sonunda meyvesini alır. Burada, yapılan haksızlıkları sineye çekmek veya haksızlığa göz yummak anlamına değil de sebat ederek en iyisini almayı beklemek anlamı ön plana çıkmaktadır.

Tahammülsüzlük, çoğu zaman kişiye zararlıdır. Kişi için kısa vadede, rahatlama hissi verse de uzun vadede kişi için zararlı olacaktır.

Tahammül ve sebat etmek ile ilgili bir şiirle bitirelim yazıyı:

Hak Şerleri Hayreyler
Zannetme Ki Gayreyler
Ârif Onu Seyreyler
Mevlâ Görelim Neyler
Neylerse Güzel Eyler

Sen Hakk’a Tevekkül Kıl
Tefviz Et Ve Rahat Bul
Sabreyle Ve Razı Ol
Mevlâ Görelim Neyler
Neylerse Güzel Eyler

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: