Talha Bin Ubeydullah Hayatı

Hicret’ten 24 sene evvel, Mekke-i Mükerreme’de doğdu. 11 yaşında iken Sıddık-ı Ekber (R.A) vasıtasıyla nur-u islamla şereflendi. 60 yaşında iken Cemel vakasında şehit oldu. Mübarek cesedi Basra’da Kellâ denilen mahalle nakledilmiştir.

Osman ve Malik namında iki biraderi vardı. Malik zamanı İslam’a ermeden ölmüş, Osman nur-u İslamla şereflenip sahabeden olmuştur.

On erkek, dört kız; on dört evladı vardı. İsimleri: Muhammed, İmran, İsâ, Yahya, İsmail, İshak, Yakup, Musa, Zekeriyya, Salih’tir.

İlginizi Çekebilir:  Çorapsız Namaz Kılınır mı?

Muhammed, gayet abid ve zahitti. Çok ibadet ettiğinden essacid denilirdi. Künyesi Ebul Kasım’dır. Cemel gününfe Hz. aişe validemizin bindiği devenin yularını tutmuşken bir mızrak darbesiyle şehit olmuştur.

Muhammed’in İbrahim isminde bir oğlu olup, Esedül Hicaz namıyla mâruf ve iyi hallerin sahibiydi. Abdullah bin Zübeyr tarafından vergi memurluğuna tayin olmuştu. Bir müddet sonra Mekke-i Mükerreme’dr ihramlı olduğu halde vefat etmiştir.

Amcası İsmail’in kızı ile evlenmişti, ondan İmran ve Yakup isminde iki oğlu olmuştur. İmran Ebu Cafer tarafından Medine kadılığına tayin oldu.

İlginizi Çekebilir:  İslam’da Kimlerle Evlenilmez?

Hz. Talha İslamla şereflenince eski dinine döndürmek için, kendisiyle Ebu Bekris-Sıddık Hazretlerini, Nevfel bin El Adeviyye ve kardeşi Osman bin Abdullah, ipe bağlayıp hayli tehditlerde bulunmuş, namaz kılmak istediğinde engel olmuş, cefalar etmişse de, ancak dininde azmini artırmıştır. Bu sebeple kendisiyle Hz. Sıddık ismi, Sahib-i Şefaat Efendimiz tarafından iltifat olunmuştur.

İlginizi Çekebilir:  Peygamber Kimdir ? Sıfatları Nelerdir ?

Hz. Talha şecaat ehli idi. Bedir’den başka bütğn gazalarda Hz. Fahrul Mürselin Efendimizle beraber bulunmuş, düşmanla kıyasıya cidal etmiştir.

Talha Bin Ubeydullah Sözleri

-Çok zelil var ki, güzel ahlakı onu aziz eder.
-‎Kötü ahlak bir vahşettie ki, neticesi vahim olur.
-‎İnsanın adisi arkadan zemmettiği halde, yüze karşı medh eder.
-‎Sadık ahbab, kişiye nefsinden hayırlıdır. Çünkğ nefis, fenalığı emreder; Sadık dost ise iyiliğe teşvik eder.

Teknolojik Deli

Montaigne'e çıraklık yapıyordum, kovuldum. Biraz okuduktan sonra neden kovulduğumu anlayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara - Eskişehir Oto Ekspertiz - Oto Ekspertiz - PCR Testi - likit - elektronik sigara - konya temizlik - Kripto Para Haberleri