Tanrı’nın Kırbacı Attila Kimdir?

Kavimler Göçü neticesinde Avrupa’da kurulan Türk Devletleri arasında en güçlü devlet, pek çoklarına göre, Avrupa Hun Devleti’ydi. Avrupa’da varlık gösteren ilk Türk Devleti olma özelliğini taşıyan Avrupa Hun Devleti’nin de en önemli hükümdarlarından biri Attila’dır. Attila, bir diğer ismiyle Tanrı’nın Kırbacı, Hristiyanlara göre Allah’ın kendilerine gönderdiği bir cezadır. Pek çok efsanede adı geçen ve yine pek çok yazılı kaynakta, varlığını çeşitli isimlerle bildiğimiz Attila kimdir?

Attila, Kavimler Göçü sonrasına Avrupa’da kurulan Türk Devletlerinden biri olan Avrupa Hun Devleti’nin en önemli isimlerinden ve Türk tarihinin en değerli sembollerinden biridir. Savaşçı kişiliği ile ön plana çıkan Attila, devlete en parlak dönemini yaşatmıştır.

Attila, Avrupa Hun Devleti’nin başına geçtiği zaman, ülkeyi bir dönem kardeşi “Bleda” ile yönetmiştir. Kavimler Göçü öncesi Türk Devletlerinde yaygın olan İkili Teşkilat uygulamasının Avrupa’da da sürdüğünü gösteren bu idare biçimi, daha sonra Attila’nın yönetimi tek elde toplaması ile son bulmuştur.

İlginizi Çekebilir:  Instagram Fenomeni Şeyma Karakuş Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında? Boyu? Sevgilisi Kim?

Attila, devletin başına geçtiğinde ilk icraatı Hun kaçakları sorununu çözmekti. Bunun için Doğu sınırında bulunan Bizans, önemli bir konumdaydı. Bu neden çerçevesinde Bizans’a karşı sefer düzenleyen Avrupa Hun Devleti, Bizans’ın isteği doğrultusunda 434 yılında Margos Antlaşması’nı (Konstantine Barışı) imzalamıştır. Bu antlaşmaya göre;

1-) Bizans’ın ödemiş olduğu vergiler artırılmış,
2-) İki devlet arasında eşit şartlarda ticaret yapılmasına karar verilmiştir.
3-) Bizans’ın elinde bulunan Hun esirleri konusu, karata bağlanmıştır.
4-) Bizans’ın Hunlar’a bağlı kavimlerle herhangi bir anlaşma ya da ittifak yapmaması kabul edilmiştir.

Öte yandan Attila döneminde Avrupa Hun Devleti, Bizans üzerine I. ve II. Balkan Seferlerine (441-447) çıkmış, bu seferlerde Bizans mağlup edilmiştir. Sonucunda ise 447 Anatolyus Antlaşması imzalanmıştır.

İlginizi Çekebilir:  Ceren Koç Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında? Boyu? Sevgilisi? Oynadığı Diziler?

Bizans üzerinde hakimiyet kuran Attila, bu kez de Batı Roma’ya yönelmiştir. Galya ve İtalya Seferleri ile Roma’yı sallayan Attila, imparatorlukta büyük bir korkuya neden olmuştur. Kartacalı Hannibal Barca’dan sonra Roma’ya ikinci bir kabus yaşatan Attila önderliğindeki Hunlar’ı durduramayacağını anlayan Romalılar, Papa aracılığıyla barış istemişlerdir. Attila’ya görüşmeci olarak Papa I. Leon gelmiştir.

Attila Neden Batı Roma’yı İstila Etmedi?

1-) Etkisizleştirdiği için amaçlına ulaşmış olması,
2-) Doğuda beliren Sasani tehlikesi,
3-) Papa’nın ricası,
4-) Şehrin maneviyatına saygı duyması,
5-) Askerler arasında hastalığın yayılması

Gibi faktörler, Attila’nın Batı Roma’yı istila etmemesinin temel nedenlerinden biridir.

Attila, Roma Seferinden dönüşte ölmüştür. Ölümünden sonra devlet, gerileme ve çöküş sürecine girmiş, bunun üzerine Hunlar’ın bir kısmı Orta Asya’ya geri dönmüş, bazıları da Avarlar’a katılmıştır. Avarlara katılan Hunlar ise, Bulgar ve Macar Devletlerinin kurulmasına öncülük etmişlerdir.

İlginizi Çekebilir:  Betül Begümhan Aydoğan Kimdir? Yaş? Evli Mi?

Attila’nın Dış Görünüşü

Attila hakkındaki bildiklerimiz ve dolayısıyla duş görünüşü hakkındaki bilgilerimiz, daha çok başkalarının kendisi hakkında anlattığı ikincil kaynaklarla sınırlı. Bizanslı tarihçi Priskos Attila’yı şöyle açıklıyor:

“Kısa boylu, geniş göğsü olan, gözleri küçük, burnu yassı ve ince grimsi sakalları olan, bronz tenli.”

Attila Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1-) Avrupa Hun Devleti’nin en en parlak dönemi, Attila zamanındadır.

2-) Efsanelerde Attila’nın Tanrı’nın Kılıcı Ares’e sahip olduğu yazmaktadır.

3-) Aynı zamanda Almanların Nibelungen Destanı’nda da Attila’dan sıkça bahsedilir.

4-) Attila ismi kaynaklarda, Etzel, Etla ve Etela olarak da geçmektedir.

5-) Hristiyan alemi, günahlarından dolayı Tanrı’nın kendilerini cezalandırmak için Attila’yı gönderdiklerini düşünmektedir.

6-) Attila ile ilgili olarak Got-Longobard ve Germen efsaneleri çeşitli bilgilere yer vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi