Tarım Yöntemleri Nelerdir?

Tarım, insanlık tarihi için en önemli geçim kaynaklarından biri olmuş, insanoğlunun ilk mesleğidir. Tarım, pek çok millet için büyük şeyler ifade ediyor. Her ne kadar günümüz devletlerini ve gelişen teknolojiyi düşünsek de insanın tarımla, toprakla ilişkisi hiçbir zaman bitmeyecek. Tarımdan kısaca bahsettikten sonra “tarım yöntemleri” konusuna gelelim. Tarım yöntemleri, belli başlı olarak 4 tanedir.

1-) İntansif Tarım (Yoğun Tarım)
2-) Ekstansif Tarım (Kaba Tarım)
3-) Nadas
4-) Organik Tarım

İntansif Tarım (Yoğun Tarım)

Modern tarım yöntemleri uygulayarak birim alandan en yüksek verimi almaya amaçlayan tarım etkinliklerine verilen isimdir. İntansif tarımda insan emeği ön plandadır. Özellikle sulanabilen yerlerde/topraklarda uygulanan tarım yöntemleri, bağ-bahçe tarımı, sebze üretimi ve seracılık gibi faaliyetler intansif tarım etkinliklerine örnek olarak gösterilebilir.

İlginizi Çekebilir:  Atmosferin Etkileri ve Önemi Nedir? Nelerdir?

Ekstansif Tarım (Kaba Tarım)

Bu tarım türü, daha çok geniş arazilerde uygulanan bir tarım yöntemidir. Eksansif tarım; toprağın iyi kullanılmadığı, sulama yapılmayan, gübre kullanımının da az olduğu ve aynı zamanda verimin düşük olduğu bir tarım yöntemidir.

Nadas

Kaba Tarımda kullanılan bir yöntem olan Nadas, yağışın yetersiz olduğu ve sulama imkanının kısıtlı olduğu yörelerde toprağın bir yıl ekilip diğer yıl ekilmeyerek dinlendirilmesi (yıl aşırı) yöntemidir. Nadas uygulamasındaki en temel amaçlardan biri toprağın ihtiyaç duyduğu nem ve mineral dengesini doğal yollardan karşılamaktır.

İlginizi Çekebilir:  Kalkolitik Çağ Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Eskiden oldukça yaygın bir yöntem olan Nadas, şimdilerde yavaş yavaş terk edilen bir yöntem olmuş ve yerini nöbetleşe ekim uygulamasına (her yıl farklı ürün ekilmesi) bırakmıştır.

Nadas yönteminin azaltılmasındaki en önemli faktör sulama imkanlarının artmasıdır.

Nadas uygulamasının en az yapıldığı yöre Karadeniz’dir. Nadasın en çok yapıldığı bölge ise İç Anadolu’dur. Eskiden Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en çok nadas uygulamasına gidilen bölge konumundayken GAP Projesi kapsamında sulama imkanlarının artması ile nadas, hızla azalmıştır.

Yağışın yetersiz olduğu yörelerde sulama koşulları gelişmemişse bu şartlarda uygulanan tarım yöntemine “kuru tarım yöntemi” adı verilir. Üretimde iklim şartları önemli bir aktördür ve üretimde dalgalanmalar görülebilir. Tıpkı İç Anadolu’da buğday üretimi gibi.

İlginizi Çekebilir:  İyi Akademisyenler Hayatlarımızı Değiştirirler

Organik Tarım

Özellikle son yıllarda artış gösteren bir tarım yöntemidir. Organik tarım, doğal çevreye herhangi bir zarar vermeden, doğal gübre kullanılarak insan ve çevreye herhangi bir zarar verici kimyasal madde kullanılmadan yapılan, sağlı üretimin, sürdürülebilir verimliliğin ön planda olduğu tarım yöntemidir. Organik tarım, “sertifikalı tarım” olarak da adlandırılır; toprağın hazırlanma aşamasından pazarlamasına kadar olan süreçte her aşama kontrol altında, belgeli ve denetime tabidir.

Organik Tarımda

– Üretimin sürdürülebilirliği
– Doğal çevrenin korunması
– İnsan sağlığı için elverişli ürünler üretilmesi
– Toprağı eken çiftçilerin gelirlerinin artırılması ön plandadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi