Tekrim Nedir? Ne Demek? Cümle İçi Kullanımı ve Kökeni

Tekrim nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli kelime, söz öbeği, deyim, tabir ve atasözlerinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca tekrim kelimesinden söz edeceğiz.

Tekrim Nedir? Ne Demek?

isim

  • Hürmette bulunmak
  • Saygınlık göstermek
  • Önemsemek ve lütuf buyurmak

Tekrim Kelimesinin Kökeni

  • Arapça

Kelimenin kökeni Arapçadır. Kerim kökeninden türeyen kelime, başına eklenen -t harfiyle yukarıdaki anlamına kavuşmuştur.

Tekrim Kelimesinin Kullanım Alanları

  • Eskimiştir.

Gündelik hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yer almayan tekrim kelimesi, özellikle Divan ve tasavvuf edebiyatının sık kullanılan kelimeleri arasında yer almaktadır.

Tekrim Kelimesinin Cümle İçi Kullanımı

Kendin idrak edegör nur- ı musaffüsın sen
Mebde’ -i her dü cihan sırr-ı Ev edna’sın sen
Senin içün yer ü gök çerh-ı felek buldı vücud
Cümle bu defter ü divandaki ma’nasın sen
Sana bildirdi Huda evvel ü ahır ilmin
Olma cahil hazer et alim ü danasın sen
Sensin ol ayet-i Kur’an ile tekrim olunan
Sana Hak dimedi mi Allem’el esma’sın sen
Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen
Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen

Şeyh Galip

Hüsn-ü Aşk, Şeyh Galip

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir