Sosyoloji

Toplumsal Değişme ve Gelişme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Toplumsal değişim kaçınılmaz bir sürekliliktir. Değişim, toplumsal sistemlerin sürekliliği ve düzenli işleyişi açısından gereklidir. Sosyolojik anlamda değişimi kaçınılmaz olarak yorumlayan ve ona pozitif bir anlam yükleyen Saint Simon’dur. Simon, toplumsal değişmeyi açıklarken daha iyi bir toplum modeline nasıl ulaşılır? sorusundan hareketle yola çıkmıştır. Simon’un bu yaklaşımı zaman içinde iki ana akıma kaynaklık etmiştir. Bunlar Pozitivizm ve Marksizimdir. Pozitivizm, değişimi açıklamada doğa yasalarını referans alırken, Marksizm, ekonomiyi temele alarak toplumsal çatışma ekseninde bir değişim kuramı oluşturmuştur. Toplumsal değişmeyi etkileyen ana unsurlar bilimsel buluşlar, ekonomik gelişme veya gerileme, coğrafya-doğal çevre koşulları, ideoloji, ve demografik yapıdır.

Bununla birlikte toplumsal değişim ve gelişim kavramları günlük hayatımızda birbirine karıştırılan iki farklı kavram olmuştur. Öncelikle değişme toplumun ilerlemesi veya gerilemesini içerir. Toplumsal değişme yalnızca olumlu yönde bir ilerlemeyi içermez. Değişme eğer bir durumdan daha iyi bir duruma geçiş ise bu ilerleme, birden fazla yönde iyi bir duruma geçiş söz konusu ise bu gelişme olarak değerlendirilir. Dolayısıyla toplumsal değişme bir süreçtir. Bu süreç ilerleme yönünde olacağı gibi gerileme de olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsorlu Bağlantılar: R10 Blog - Sorum Var - evden eve nakliyat - Hedera Güncel - Takipçi Satın Al - TikTok beğeni hilesi - Rfid etiket - saç ekimi - vds