Seçkinci (Elit) Kültür Nedir?

Seçkinci, elit kültürün özelliklerini daha iyi anlamak için öncelikle popüler kültürün ne olduğuna bakmak gerekir. Popüler kültür;

  • Günümüze aittir.
  • Bugünün ürettiği bir olgudur.
  • Kolayca tüketilebilir. 
  • Trendlere bağlı bir kültürel olgudur. 

Popüler kültür kısaca budur. Peki seçkinci kültür nedir? Genel hatlarıyla seçkinci (elit) kültür yukarıdaki dört maddenin tam tersi şeklinde yorumlanabilir. Maddeler halinde sıralarsak seçkinci kültürün özellikleri şudur;

  • Seçkinci kültür, günümüze ait değildir, geçmişte olan, yaşanan birtakım olaylar ve gelişmelere açık bir olgudur.
  • Seçkinci kültürün temelleri daha önce atılmış ve belirli bir birikimin sonucu ortaya çıkmıştır. 
  • Seçkinci kültürün içerikleri, toplumun her kesiminden insanın seveceği ya da zevk alacağı argümanlar sunmaz.
  • Seçkinci kültür, anlık akımlardan veya mevsimlik etkilerden uzak bir yapıdadır. 

Seçkinci kültürün en önemli anlayışı ‘herkes’ değil ‘ben’ merkezli düşünceyi taşımasıdır. Herkes okuduğu, izlediği, gittiği için okumak, izlemek veya gitmek değil kendi yolunu çizmek demektir aynı zamanda. İsminden de anlaşılacağı gibi seçkinci kültür, seçicidir.

Seçkinci kültürü, sinema örneğinden anlatabiliriz. Mesela gişe rekorları kıran, adrenalin ya da komedi dolu filmlere seçkinci kültür sahibi insanların gitmesini bekleyemeyiz. Filmde seçici davranan elit kültür sahibi insanlar genellikle sanat filmlerine gitmeyi tercih ederler. Mesela geçenlerde Recep İvedik 5 ile Moonlight aynı zamanda vizyona girmiş filmlerdi. Recep İvedik 5 popüler kültürün etkisiyle gişe rekorları kırmışken, Moonlight kitlesi sınırlı olduğundan oldukça az bir izleyici sayısında takılmıştı.

Seçkinci kültür nelerden beslenir?

Seçkinci kültürün en önemli kaynağı ailedir. Seçkinci ya da elit (imsi) tutum ve davranışların sonucunda kişi bir gelenek halinde genelin yaptığı, sıklıkla tekrar ettiği ögeleri yapmaktan uzakta durur. Seçkinci kültür, ikinci olarak kendi kendine, aileden bağımsız da gerçekleşebilen bir olgudur. Örneğin bestseller‘dan değil aradığın bölümden bir kitap okumak gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting - malatya haber