Sosyoloji

Nilüfer Göle’nin Sosyoloji Anlayışı

Nilüfer Göle 1953 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Karslı bir ailenin çocuğu olan Göle’nin babası Turgut Göle eski CHP Kars Milletvekilidir. Ankara Koleji’nde öğrenimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) üniversite öğrenimini tamamlamıştır. Göle’nin hocası olan Alain Touraine ona oldukça yol göstermiştir ve hocası ile birlikte çalışmalarını sürdürerek Doktora tezini “Mühendisler ve İdeoloji” adlı çalışmasıyla tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü profesör öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Göle, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ile evlidir. 

Nilüfer Göle sosyoloji çalışmalarında yorumsamacı, anlamaya dayalı epistemolojiden hareketle “sosyolojik müdahale yöntemi” olarak adlandırdığı, daha sonraki çalışmalarında “aktif katılımcı yöntem” diye adlandırdığı bir yöntemle araştırma konularına yönelir. Sosyolojik müdahale veya aktif katılımcı yöntemini yine çalışmalarından etkilendiği hocası Touraine’den alarak geliştirmiştir. Pozitivizmin bir bilimsel problemi araştırırken mesafeli bir duruş sergilediğini söyleyerek mesafeli analiz kavramıyla pozitivizmi eleştirmiştir. Ona göre, sosyolog hayatın içinde sokağa inen, moda ve sanat yaşamını gözlemleyen, hayatı kovalayan, yerleşik olmayan, bugünün farkında olan, geçmişe saplanmayan bir portredir (Göle, 2014: 25). 

Kaynakça

  • Göle, N. (2014). Modern Mahrem, Metis Yayıncılık, İstanbul.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.