Yedi Yıl Savaşları Nedir? Sonuçları Nelerdir?

Yedi Yıl Savaşları ve sonuçları nelerdir? Yedi Yıl Savaşları’nın sonucunda neler oldu? Daha önceki yazılarımızda tarihle ilgili olarak çeşitli konu başlıklarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise ayrıca Yedi Yıl Savaşları’ndan ve sonuçlarından söz edeceğiz.

Yedi Yıl Savaşları Nedir?

Yedi Yıl Savaşları

1756 ile 1763 yılları arasında Fransa ve İngiltere arasında yaşanan savaştır. Savaşın ortaya çıkma nedeni ilki ülke arasındaki sömürge yarışıdır. İki devlet, birbirlerinin sömürgelerini ele geçirmek adına savaşmıştır. Savaşın sonucunda, 1763 yılında Paris Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre:

  • Fransa’nın elinde bulundurduğu Amerikan, Afrika ve Hint sömürgeleri İngiltere’nin eline geçmiştir.
  • Bu savaşlar sonucunda Fransa, sömürgecilik alanında önemli ölçüde güç kaybetmiştir.
  • Savaşın aleyhine sonuçlanması nedeniyle Fransa, büyük bir mali krizin içine girmiş ve mali krizin aşılamaması, Fransız İhtilali’ne giden yolu açmıştır.
  • Savaşı kazanan Fransa, dünyanın yeni süper gücü olarak dünya sahnesine çıkmıştır.
  • Bunun yanı sıra savaş esnasındaki masrafları karşılamak amacıyla kolonilerinde vergileri artırma kararı alan İngiltere’nin bu kararı, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın önüne açmıştır.

Yedi Yıl Savaşları’nın en önemli sonuçları İngiltere’nin dünyanın süper gücü olarak belirmesi ve bu savaşın mali yükünü hafifletmek isteyen İngiltere’nin dolaylı da olsa Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın önünü açmasıdır.

Örnek Soru

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın başlamasında etkili olan İngiliz – Fransız savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi Yıl Savaşları
B) Yüz Yıl Savaşları
C) Otuz Yıl Savaşları
D) Waterloo Savaşı
E) Trafalgar Savaşı

görsel kaynaklar: https://www.nam.ac.uk/explore/seven-years-war

not: bu yazı, ders kitaplarından derlenmiş olup akademik herhangi bir değer gözetilmeden yazılmıştır. yazının yazılış amacı ders kitaplarının içeriğine ve bu doğrultuda sorulan sorulara, testlere veyahut boşluk doldurmalara yöneliktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.