1982 Anayasası Nedir? Temel Özellikleri ve Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye tarihinde dört tane anayasa bulunmaktadır. Bunlar:  1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası ve 1982 Anayasasıdır. Günümüzde uygulanan ve hükümleri geçerli olan anayasa ise 1982 Anayasası’dır. Peki 1982 Anayasası nedir? Hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? 1982 Anayasasının temel özellikleri nelerdir? İşte kısaca 1982 Anayasası. 

1982 Anayasası, 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

7 Kasım 1982’de yapılan referanduma katılım oranı %91.3 olmuş, referanduma katılan seçmelerin %82.7’si evet; %8.6’sı hayır oyu kullanmıştır. 

Anayasada devlet; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. 

Devletin şeklini, dilini, başkentini ve rejimin temel özelliklerini belirleyen ilk üç madde 4. maddede belirtildiği gibi “değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.” 

Egemenlik Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde vücut bulur ve kayıtsız şartsız milletindir. (Madde 6) 

İlk  üç maddede laiklik, sosyal eşitlik, kanun önünde eşitlik, cumhuriyet idaresi ve ülkenin bölünmez varlığı konu edilmektedir. 

Ayrıca 1982 Anayasasında yasama, yürütme ve yargı organları arasında yatay anlamda bir derinlik yaratılmış ve bu üç güç, birbirinden net olarak olmasa da ayrılmıştır. 

Yasama yetkisi, Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. (Madde 7) Türkiye Büyük Millet Meclisi için 1961 Anayasası’nın getirdiği çift kanatlı parlementer sistem terk edilmiş ve Meclis tek çatı altında birleştirilmiştir. 

Yürütme yetkisi, sadece devletin başı olan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Yargı yetkisi ise yine Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. 

1982 Anayasası’nın Özellikleri 

1. Hak ve özgürlükler konusunda bireye değil devlete ağırlık veren bir anayasadır. 

2. 1961 Anayasası’na kıyasla daha sert bir anayasa özelliği taşımaktadır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: