Ajitasyon ve Propaganda Arasındaki Fark Nedir?

Ajitasyon ve propaganda arasındaki fark nedir? Ajitasyon nedir, propaganda ne demek? Daha önceki yazılarımızda çeşitli siyasi kavramlardan söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca “ajitasyon ve propaganda arasındaki fark”tan söz edeceğiz.

Ajitasyon Nedir?

Bir topluluğu siyasi anlamda etkilemek, coşturmak ve harekete geçirmek için yapılan yoğun çalışmalara ajitasyon denir.

Propaganda Nedir?

Kitleyi, kitleyi oluşturan bireyleri sistematik ve düzenli bir şekilde harekete geçirmek suretiyle özellikle siyasi alanda etkileme çalışmalarına verilen isimdir.

İlginizi Çekebilir:  İngiliz Okulu Nedir? Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Yukarıdaki iki tanım arasında göründüğü şekliyle herhangi bir fark yoktur. Ancak ajitasyon ve propaganda arasındaki fark hedef kitlesi ile ilgilidir.

Ajitasyon ve Propaganda Arasındaki Fark Nedir?

Ajitasyon, bir ya da birkaç fikrin tüm kitleye ulaşması için yapılan çalışmalar olarak tanımlanırken propaganda ise sınırlı hedef kitleye sayısız fikir empoze etmeye çalışır.

İlginizi Çekebilir:  Üçüncü Dünya Ülkesi Ne Demek? Üçüncü Dünya Ülkeleri Hangileridir?

David Welch derlemesi ile İnkılap Yayınları’ndan çıkan Propaganda, Güç ve İkna isimli kitapta ajitasyon ve propaganda arasındaki farktan şöyle bahsedilmiştir.

“Ancak Bolşeviklerin aksine Naziler, ajitasyon ve propaganda arasında ayrım yapmıyordu. Sovyet Rusya’da ajitasyon, kitleleri fikirler ve sloganlar üzerinden etkilemekle ilgiliyken, propaganda Marksizm-Leninizm’in komünist ideolojisini yaymaya yarıyordu. Bu ayrım, Georgi Plehanov’un 1892 tarihli meşhur tanımına kadar gider: ‘Bir propagandacı bir veya birkaç kişiye çok sayıda fikir sunar; bir ajitatör ise yalnızca bir veya birkaç fikir ortaya koyar ama bunları bütün bir halk kitlesine sunar.’ Naziler ise propagandayı yalnızca parti elitine ulaşmanın bir aracı değil, bütün Almanları ikna etmenin ve onlara doktrin aşılamanın bir aracı olarak görüyordu.”

İlginizi Çekebilir:  Uluslararası Sistemin Yapısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ko cuce