Sosyoloji

Alt Kültür Nedir?

Alt Kültür ya da Subculture. Hiçbir toplumsal yapıda kültür, tüm toplumsal kesim gruplar için tek bir şekil ve yapıda tezahür eden bir olgu değildir. Genel kültür, bireylerin hayatları bağlamında birtakım çeşitlilikler gösterebileceği gibi, toplumdaki çeşitli nedenlerle ortaya çıkan farklılaşmaya paralel olarak da şekillenmiştir. Mümkün olduğu kadar en türdeş birimlerden oluşan kültürel yapılanmalarda bile bir çeşitlenme gözlenir. İste bir kültür içinde, toplumsal bir takım farklılaşmalara göre beliren değişmeler “alt kültür” kavramıyla dile getirilir.

Toplumların genel kültürüne bakıldığında, bu yapıyı paylaşan, bir başka deyişle, değerleri alışkanlıkları, gelenekleri ve inanışları paylaşan, ortaklaşan toplumun bütün üyeleri atla gelir. Oysa, toplumu oluşturan bireylerin birbirleriyle paylaştıkları bir takım başka değerler de söz konusudur. Bu yeni paylaşmanın, bir takım ortak paydaları vardır. Bu paydalara örnek olarak etnik yapı, yerleşim yöreleri, yaş grupları verilebilir. Bu ortak paydaların oluşturduğu kültüre alt kültür denir.

Alt kültür ise şekilde tanımlanabilir: “Genel kültürdeki bir takım değerlerin ve inanışların paylaşılması, fakat aynı zamanda bazı kişilerle, yine o toplum içinde başka değerlerin de paylaşılması.” Her modern toplumda var olan bir takım gruplar bazı kültürel ögeleri paylaşırlar. Bu ögeler toplumun bütünü tarafından paylaşılmayabilir. Örneğin göçmen gruplar, geldikleri ülkede kendi öz değerleriniz korumayı sürdürürler. Ekonomik gruplar da gelirlerini uygun bir yaşayış ve bu yaşayışa uygun kültür değerlerini paylaşırlar. Yetişkinlerin uydukları davranış biçimleri ile gençlerinki farklıdır.

Kısacası, genel kültürle ilgili olan fakat çeşitli yönleriyle ondan ayrılan kültürel yapılara “alt kültür” adı verilir. Eğer bir toplumda çeşitli ölçüt ve nedenlerle oluşmuş alt grupların değişik yaşantıları varsa ve eğer gereksinmeler ve fırsatlar da gruptan gruba değişiyorsa, o zaman grupların yaşam biçimleri arasında bir takım başkalıklar, farklılıklar olacağı söylenebilir. İşte, kültürel değerler, normlar ve davranışlardaki bu farklılıklara “alt kültür” adı verilir.

Alt kültürler bazı hakim değerleri kapsar fakat kendilerine özgü yaşama şekilleri, değerleri vardır ve bir uğraş üzerine kurulmuş olabilir. Özellikle günlük hayat bağları ile ilgili olabilir. Bu bağlamda, çağımızın karmaşık toplumsal yapılanmalarında, tam anlamıyla türdeş bir kültürden çok, değişik sayıdaki alt kültürlerden söz etmek mümkündür. Genel kültür toplumun tümüne aittir ve toplumdaki her bireyin toplumsal yaşantısının her alanını düzenler. Oysa alt kültür sadece belli bir grubun, kısıtlı bir çerçevedeki yaşamını, yaşamının sadece belli alanlarını düzenler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsorlu Bağlantılar: R10 Blog - Sorum Var - evden eve nakliyat - Hedera Güncel - Takipçi Satın Al - istanbul evden eve nakliyat - TikTok beğeni hilesi - Rfid etiket - saç ekimi