Halkla İlişkilerde Fikir Liderleri (Kanaat Önderleri) Nedir?

Fikir liderleri ya da Opinion Leaders. Müşterilerin rol model aldığı kişilerdir. Fikir liderleri “formal” ve “informal” olarak ikiye ayrılır:

Formal

1-) Doktorlar
2-) Diyetisyenler
3-) Öğretmenler gibi.

İnformal

1-) Anne ya da Babalar
2-) Ev Hanımları
3-) Saygın Kişilikler

Fikir liderleri bir ürün, hizmet ya da kurum veya organizasyon hakkında toplumun algısını (shape perception) değiştirme ya da belirli bir yöne çekme konusunda etkili kişilerdir. Müşteriler (Clients), fikir önderlerinin takındığı bu tavır neticesinde söz konusu ürün, hizmet ya da kurum veya organizasyon hakkında görüşlerini değiştirebilirler.

Marka veya kurumlar için fikir önderleri oldukça önemlidir. Çünkü takındığı tavır ve sözleri ile çok geniş bir kitleyi etkileyebilme gücüne sahiptirler. Bu konuda en güzel örneklerin başında cemaat önderleri ya da kulüp başkanları gelir.

Cemaat önderleri ya da kulüp başkanlarının aldığı karar ya da takındığı tavır, sadece kendisinin almış olduğu ve sadece kendisini ilgilendiren bir tutum ve davranış değil, geniş bir kitleyi etkileyen tutum ve davranışlardır.

Marka ve kurumlar ile siyasi liderler (parti liderleri gibi) söz konusu bu isimlerle ilişkilerini karşılıklı yarar üzerine (Exellent Theory) üzerine kurarlar.

Türkçeye “kanaat önderleri” olarak da çevrilen bu tanım günümüz siyasi ve kurumlar arası iletişime önemli etkileri olmuş bir kavramdır.

Örneğin yukarıda belirtilen “formal” fikir liderlerinden diyetisyenleri ele aldığımızda, Ülker’in yeni gofretinin sağlığa zararlı olduğunu söylemesi, kendisine itibar eden kitle tarafından dikkate alınacak ve Ülker’in yeni gofreti, belirli bir kitle tarafından alınmayacak.

Yine aynı şekilde, herhangi bir parti lideri ve cemaat önderinin, sosyal bir konu üzerinde fikir belirtmesi, çok geniş bir kitlenin kabul ettiği bir gerçeklik olacak.

Oldukça hassas bir konu olan Fikir Önderleri (Kanaat Önderleri) gerek Halkla İlişkiler gerekse Siyaset disiplinlerinin üzerinde titizlikle durduğu bir kavramdır. Mesela Parti liderlerinin seçimler öncesi cemaat önderlerini ziyaret etmesi ve oy istemesi buna en iyi örnektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.