Sosyoloji

Max Horkheimer Görüşleri Nelerdir?

Max Horkheimer, 1923 yılında Almanya’da kurulan sosyoloji, psikanaliz, tarih, siyaset bilimi, gibi farklı disiplinleri araştırma konusu olarak inceleyen bir düşünce akımının kurucularından biridir. Thedor Adorno ile birlikte bu akımın temel yaklaşımını ortaya koymuşlardır. Akımın temel yaklaşımı eleştirel kuramdır. Eleştirel kuram, Batı Marksizmi olarak açıklanan klasik Marksizme karşı eleştrel bir yaklaşım geliştirir. Klasik Marksizmin tarihsel süreç içinde toplumsal değişimleri açıklamada yetersiz kaldığını savunarak yeni bir yaklaşım geliştirirler.  Horkheimer’a göre durağan ve kapalı olan tüm felsefe akımlarına karşı kuşku ile yaklaşılmalıdır.  Horkheimer, eleştirel teori aracılığıyla felsefe ile toplumsal analizi bütünleştirmeye çalışmıştır.

Bu bütünleştirmeyi yaparken de Alman toplumu üzerinde incelikli araştırmalar yaparak sosyolojiye yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Horkheimer, eleştirel kuramın yöntem anlayışını, teorik yönelimini ve kuramın gelişimini sağlayan ve tarihsel akış içinde bu kuramın okul olarak tanımlanmasında önemli katkısı olan bir düşünürdür. 1937 yılında “Geleneksel ve Eleştirel Teori” adı altında yazmış olduğu makalesinde Frankfurt Okulu’nu tanımlamak için kullanılan bir kavram haline gelen eleştirel teoriyi, Marksist teoriyle olan karşıtlığı bakımından ele almıştır. Bununla birlikte Horkheimer’e göre tek tek bireylerin özgür aklının gelişimi, topluma ait olan aklın yani nesnel aklın gelişmesine bağlıdır. Horkheimer, aklın hakim olduğu bir toplumda birey-toplum karşıtlığının ortadan kalkacağını da savunur. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.