Arkeolojinin Çalışma Alanları ve Yararlandığı Bilim Dalları

Arkeoloji : Kazı ve benzeri gibi yöntemlerle denizde veya karada ortaya çıkarılan tarihi yapıtları kültürel, tarihsel ve sanatsal yönden inceleyen, tarif ve tasnife tabi tutan, yer ve zamanını saptamakla uğraşan akademik bir bilim dalıdır.
Eski çağ uygarlıklarında insanların nerede ve nasıl yaşadıkları, ne giydikleri, ne yedikleri, neye inandıkları gibi sorulara cevap arayan bilimdir.
Arkeoloji, eski çağlara ait insan topluluklarının ürünü olan her şeyi toplar, sınıflandırır, bulunuş durum ve yerlerini de göz önüne alarak sonuç çıkarır.


PREHİSTORYA ARKEOLOJİ: İnsanın ortaya çıkışından itibaren yazıyı buluşuna kadar olan süredeki avcı-toplayıcı toplumun geçirdiği kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişimini inceler.

İlginizi Çekebilir:  Cumhurbaşkanlığı Korumalarından “Yol Neden Kapalı” Diyen Avukata İşkence

PROHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ: Tarımın başladığı, ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ’dan başlayarak sırasıyla Kalkolitik Çağ, Tunç Çağları ve Demir Çağ sonuna kadar olan zaman dilimini başta Anadolu olmak üzere tüm Ön Asya’ ya yayılan kültür ve uygarlıkları incelemektedir.
KLASİK ARKEOLOJİ: Antik Çağ diye adlandırılan Yunan ve Roma uygarlıklarını kapsayan bir dönemi içerir. M.Ö. 6-3 yy. Arasındaki Girit Yunan Ana karası ve Anadolu kültürlerinin gelişimini inceler.

Paleo coğrafya: Taş dışındaki nesneler üzerine yazılan şekil ve yazı metinleri inceler
Epigrafya: Taş, metal ve çeşitli nesneler üzerindeki eski yazıları inceler
Toponomi: Yer adları bilimi
Onomastik: Adların kökeni ve anlamları ile uğraşır.
Numizmatik: Sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşır.
Kronoloji: tarihsel sıralama
Absolute Kronoloji: kesin tarihi belgelere ve olaylara dayanır Relative Kronoloji: kesin değildir, yeni bilgiler ışında değişebilir.
Tarih: Neden ve sonuç ilişkisiyle arkeolojiye katkı sağlar
Heraldik: Armaları inceler
Etimoloji: kelimelerin kökenini araştırır
Sıgıllıografi: Mühür bilimi
Filoloji: Dil bilimi
Antropoloji: İnsan bilimi. Antropoloji iki kısıma ayrılır bunlar;
Fiziksel Antropoloji: Antropoloji biliminin alt dalıdır. fiziksel antropoloji insanı biyolojik bir varlık olarak ele alır ve biyolojik özelliklerine göre evrimsel bir gözle inceler. Biyolojik bir organizma olarak insan ve özellikle insanın evrimi burada odak noktasıdır. Burada öğrenilmek istenen insanın bugünkü durumuna nereden ve nasıl geldiği, bu süreçte çevre ve organizma etkileşiminin nasıl olduğudur.
Kültürel Antropoloji: İnsanı kültürel bir varlık olarak ele alan antropolojinin alt dalı. Bu açıdan artık insan varoluşuyla değil, ürettikleriyle, yani üreten bir varlık olarak anlam taşır. Yaşadığı çevrenin insan üzerindeki etkisi, insanın yaşadığı çevre üzerindeki etkisi ve oraya kendinden bir parça olarak aktardıkları bu bilimin konusu altındadır.

İlginizi Çekebilir:  Eski Müsteşar Yardımcısı Bünyamin Karaca Evinde Asılmış Halde Bulundu

subutay

Merhabalar. Mimar Sinan Üniversitesi Klasik Arkeoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliğini bitirdim. Mitoloji hakkındaki bilgilerim Mimar Sinan'daki kıymetli hocalarım ve kitaplar sayesindedir. Bu bilgilerimi sizler ile paylaşmaktan oldukça mutluluk duyuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara