Asimile Ne Demek?

Bir milleti ya da bir zümreyi veyahut da bir kişiyi değiştirme ya da benzeştirme anlamlarına gelen “asimile” kelimesi, sıklıkla politikada kullanılan bir terimdir. Asimile, başkalarını değiştirme faaliyetlerine verilen genel addır. Bunu devletlerin dışında kişiler de uygulayabilir.

Asimile Olmak

Bir milletin ya da bir kişinin aslını kaybetmesi, özünü unutması anlamına gelir. Asimile olmak, kültürel ve tarihsel değerlerinden uzak yaşamak ve bu değerlerden kopmak anlamına gelir.

Asimile Etmek

Bir milleti ya da devleti ya da kişi veya zümreyi değiştirme ve söz konusu millet, kişi veya zümreyi değerlerinden uzaklaştırmaya çalışmaktır. Asimile etmek, sistematik ve periyodik bir düzeni gerektirir.

Asimile Politikası

Bir devletin ya da örgütün, bir zümre ya da azınlığı değiştirme ve aslını unutturma çalışmalarına verilen isme Asimile Politikası denir.

Asimile Olmuş

Asimile edilen anlamına gelen asimile fiiline maruz kalan kişi ya da zümreye denir.

Asimilasyon

Asimile eyleminin genel adı. Asimilasyon faaliyetleri ya da asimilasyon politikaları olarak da literatürde yeri vardır.

Asimilasyonun bir diğer önemli ve alternatif ismi “sindirmektir”. Asimile ederken bir kişi ya da zümreyi sindirirsiniz. Böylece yavaş ama periyodik olarak bir ilerleme kaydeder, asimile edilmesi gereken zümreyi asimile edersiniz.

Tarihteki asimile olmuş milletlere örnek verirsek Peçenekler ya da Bulgar Türkleri buna iyi bir örnektir. Ya da Coğrafi Keşifler sonrası Amerika kıtasının yerlilerinin sömürgeci İngiliz, İspanyol ve Portekizlilerce asimile edilmesini örnek gösterebiliriz.

Tarih boyunca bir milleti tahakküm altına alan bir diğer millet, söz konusu milleti gerek kültürüyle gerekse zorla asimile etmeye çalışmıştır. Mesela güçlü bir kültüre sahip olan uygarlıklar diğer uygarlıkları asimile etmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.