Ekonomi

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olur?

İş güvenliği uzmanları günümüzde kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin güvenliğini sağlayan yetkili kişilerdir. Özellikle son zamanlarda oldukça popüler olan bu meslek, her kurum ve kuruluş için gereklidir. Kanunen de iş güvenliği konusunda eğitim almayan kişilerin işyerlerinde çalıştırılması yasaktır.

Bu nedenle özellikle özel kuruluşlar bilinçlenmiş ve çalışanlarına bu konuda eğitim verme konusunda ilk adımları atmaktadırlar.

Ardından da B sınıfı iş güvenliği uzmanlık eğitimi veren kurslar devreye girerek. Çalışanlara veya çalışmayanlara, kısacası bu eğitimi almak isteyen herkese eğitim vermektedirler. Fakat alınan ders ve eğitim içeriğine göre, kişilerin çalıştıkları alan için gerekli olabilecek eğitimler belirli sınıflara göre verilmektedir.

A, B ve C sınıfları olarak adlandırılan bu sistemde, tehlike durumuna göre sınıflandırma yapılır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilere; Tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerleri eğitimleri verilmektedir.

Bu nedenle B sınıfı iş güvenliği almayı gerektirecek yerlerin mutlaka çok tehlikeli veya az tehlikeli sınıflardan iş güvenliği eğitimi alması yanlış olacaktır. A sınıfı eğitim almanın fazla bilgiyi gerektireceği gibi, C sınıfı eğitim ise yetersiz bilgiyi doğuracaktır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl olur sorusunun cevabı böylece ortaya çıkmaktadır.

İş güvenliği uzmanlarına işyerlerinde oldukça fazla sorumluluk düşmektedir. Çünkü bu uzmanlar, iş yerlerinde düzeni, güvenliği, iş sağlığını sağlarlar. Ve bu durumlara aykırı bir şekilde sonuç ile karşılandığında sorumluluk kabul etmek zorundadırlar. İnsan canının emanet edildiği iş güvenliği uzmanları, hizmet vermiş oldukları işverene karşı sorumlu tutulurlar.

 İş güvenliği uzmanları yalnızca çalışanları tehlikeye karşı korumaz, aynı zamanda çalışanların korunmasını gerektiren tehlikeleri minimum seviyeye indirirler. Bu nedenle de kurum ve kuruluşlarda çalışırken, güvenliği arttırıcı önlemleri, fikirleri, tavsiyeleri, tehlikeli durumları ortadan kaldırırlar.

 İş güvenliği uzmanlarının çalıştığı ve işyerlerinde bu sağlıklı ve güvenliği ortamı sağladığı tespit edilmiş olup aynı zamanda bu sağlıklı e güvenli ortamın da iş verimine yansıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurum ve kuruluşlar bu konuda zarar değil her zaman kendilerine yarar sağlarlar.

B sınıfı iş güvenliği uzman nasıl olur diyenler için kuşlar mevcuttur. Dilenirse üniversitelerin ilgili bölümlerinde de bu uzmanlık alınabilir. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine okutulan bu eğitim, kurslarda daha kısa sürmektedir.

 İş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren kurslar ile üniversitelerde okutulan İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü aynı dersleri vermektedir. İki şekilde de ortaya kalifiye elemanlar çıkmaktadır. Özellikle bu uzmanların çalıştırılma zorunluluğu getirildiği andan itibaren kurslara ve bölümlere büyük bir ilgi olmuş ve özellikle özel kuruluşlarda bu eğitimi almış kişiler iyi iş imkânlarına erişmiştir.

B sınıfı iş güvenliği uzman nasıl olur? Dersleri nelerdir? Bu uzmanlar tehlikeli ve az tehlikeli alanlarda çalışacak ve iş güvenliğini, sağlığını sağlayacaklarından dolayı dersleri ve alacakları eğitimi saati de buna göre değişecektir.

Dersler C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre daha fazla saatten ve ağır derslerden oluşurken, A sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre daha hafif ve az saatli derslerden oluşmaktadır. Fakat hepsinde ortak durum, tüm sınıfların kendi alanlarda iş sağlığı ve güvenliğini %100 şekilde sağlayacak şekilde dersler ve eğitimler ile donatılmış olmalarıdır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl olur merak edenler için,  B sınıfı iş güvenliği sertifikası almanın belirli şartları bulunur. Bu şartlara iş güvenliği uzmanının alacağı maaştan bahsettikten sonra tekrardan değineceğiniz.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Yetki, Sorumluluk Eğitimleri Hakkında yönetmelik kapsamında iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına yetkili olan eğitim kurumlarınca sahip olmuş;

  • Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları
  • Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda çalışma hayatını teftiş eden müfettişler
  • Teknik öğretmenler
  • Biyolog, kimyager veya fizikçi unvanlarına sahip olanlar
  • Üniversitelerde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans, Ön Lisans programlarından birine sahip olanlar
  • Yetkili kurumlar tarafından İ Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri veren yerlerden sertifika alanlar iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanmaktadırlar.

Oldukça popüler ve aranılan bir eğitim olduğundan dolayı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları kolay bir şekilde iş bulabilmektedirler. Devlet dairelerinde iş imkânları olduğu gibi aynı zamanda özel yerlerde de iş bulmak mümkündür.

Tabii ki özel yerlerden gelen tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında; çalışma saatlerine, iş güvenliği uzmanlığı sınıfı ile işyerinin tehlike derecesinin uyumuna ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları iyi bir şekilde araştırılmaktadır. Şirketler bu konuda çok bonkör davranmayabiliyorlar. Bu nedenle iş güvenliği uzmanlarının bu kadar yüksek bir sorumluluk ile az maaş karşısında bu hizmeti vermesi beklenmemelidir.

 Can emanet edilen bu işe önemli saygının gösterilmesi be öncelikle çalışanların sağlığı düşünülmesi gerektiğinden dolayı maaşların da bu oranda yüksek olması şarttır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları özel şirketlerde birbirinden farklılık göstermektedir. Bu konuda hem şirketin bonkörlüğü, hem misyonu hem de bütçesi rol oynar.

Aynı zamanda şirketin büyüklüğü, çalışan sayısı ve güvenlik tedbiri gerektiren ortamların durumuna göre de iş güvenliği uzmanlarının çalışma şekilleri, saatleri değişecek ve bu durum da B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları miktarına da yansıyacaktır.

Devlette ise bu durum daha farklı ve belirgin bir şekilde açıktır. Devlete atanan B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları 3 ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çalıştığınız yerin unvanı, çalışan sayısı vs. durumlar karşısında bu oran değişmektedir. Bilindiği üzere devlette iş güveliği uzmanı olarak çalışırken, başka bir özel şirkette iş güvenliği uzmanı olarak çalışamazsınız. 657 Devlet Memurları Kanunu gereğince bu durum memurluk fiillerine karşı bir davranış olmaktadır. Bu nedenle nerede görev almanız gerektiği konusunda iyi bir araştırma ve rehberlik danışmanından danışma almak daha mantıklı olacaktır.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Almak İçin Şartlar

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası almak için şartlar bulunmaktadır. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak ve bu unvan ile çalışmak için;

  • C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile en az 3 yıl görev yapmış olmak ve bu durumu iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemiş olmak. Bu durumları yerine getiren adaylar B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerine katılarak başarılı olacak olan mimar, mühendis ve teknik elemanlara,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde yüksek lisans yapmış olan veya İş Güvenliği Bölümü alanında yüksek lisans yapmış olan mimar, mühendis ve teknik elemanlardan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavından başarılı olanları, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası almak için şartlar kısmını tamamlamış olmaktadır.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası almak için şartlar bu şekilde olup, bu kişiler tehlikeli ve az tehlikeli yerlerde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için görevlendirilecektir. Fakat B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası almak için şartlar A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı almak için şartlar ile aynı olmamaklar birlikte A sınıfı belgenin gerektirdiği yerlerde çalışma hakkı sağlamayacaktır.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nerede Çalışır?

B sınıfı iş güvenliği uzmanı nerede çalışır, bu uzmanlığı almış ve alacak olan kişiler için oldukça fazla merak edilen konulardan biridir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı unvanı ile hem devlet hem de özel şirketlerde çalışma hakkı yakalanmaktadır. Özellikle özel şirketlerde bu eğitimi almış kişilerin çalışma zorunluluğu getirildikten sonra, çalışanlar bu eğitimlere yoğunluk göstermişlerdir. Bu sırada da zaten B sınıfı iş güvenliği uzmanlarına kapılar açılmaktadır.

Kısacası iş güvenliği, insanların çalıştıkları her alanda gereken ok mühim konuların başında yer almaktadır. B sınıfı iş güvenliği uzmanı nerede çalışır dersek, cevabımız net bir şekilde insanların çalıştığı tehlikeli ve az tehlikeli tüm iş alanlarında olmalıdır. Çünkü bu eğitim tehlikeli ve az tehlikeli olan alanlarda bu uzmanların verimli bir şekilde çalışarak, tehlikelere karşı çalışanların nasıl korunacağını kapsar. Bu nedenle B sınıfı iş güvenliği uzmanı nerede çalışır gibi bir soruda cevap açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bizlerde vermiş olduğumuz B sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimlerimiz ile B sınıfı iş güvenliği uzmanı nerede çalışır diye arama yapan tüm adaylarımıza en profesyonel eğitim kursu hizmetini veriyor ve en uygun fiyatlar dâhilinde sizleri bu çok kazançlı olan meslek unvanına kavuşturuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsorlu Bağlantılar: R10 Blog - Sorum Var - evden eve nakliyat - Hedera Güncel - Takipçi Satın Al - TikTok beğeni hilesi - Rfid etiket - saç ekimi - vds