Çift Yönlü Simetrik İletişim Nedir?

Çift yönlü simetrik iletişim nedir ve halkla ilişkiler açısından ne anlama ifade ediyor? Daha önceki yazılarımızda çeşitli halkla ilişkiler kavramlarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca ”çift yönlü iletişim” kavramından ve içeriğinden söz edeceğiz.

Çift Yönlü Simetrik İletişim Nedir?

Çift yönlü simetrik iletişim, Grunig ve Hunt’ın halkla ilişkiler modelinde halkla ilişkilerin son aşaması olarak gösterilir. Çift yönlü iletişimin öncüsü ise halkla ilişkiler biliminin kurucularından olan Edward Burnays’tir.

Çift yönlü simetrik iletişimin temelinde anlayış yatmaktadır. Kurum ve kişiler arasında karşılıklı bir anlaşma ve anlayışın hakim olduğu simetrik iletişimde görüşler oldukça önemlidir. Kurumlar, asimetrik iletişimde olduğu gibi feedbackleri sadece hedef kitle üzerinde daha fazla etkili olmak için kullanmaz ve gerçek anlamda hedef kitleyi tanımlamaya ve onları anlaşılır hale getirmeyi sağlamak için geri dönüşlere başvurur.

Kurumların kendilerini çevresiyle daha uyumlu hale getirmek için çift yönlü simetrik iletişime başvurur ve bu yöntem toplumsal hareketliliğin fazla olduğu 1960’lı yıllarda şekillenmeye başlamıştır.

Yukarıda da değindiğimiz gibi çift yönlü simetrik model, halkla ilişkilerin son aşamasını temsil etmektedir. Hatta Grunig ve Hunt, çalışmasında kurumların iki yönlü simetrik modeli nadiren kullandıklarından söz etmiştir.

En nihayetinde iki yönlü simetrik iletişim, fikir ve görüşlerin tartışıldığı, temel amacının ortaklaşa ve iletişime dayalı bir ilişki olduğu bir tür iletişim modelidir.

Martin Buber, iyi bir diyaloğun içinde karşılıklı bir iletişimi barındıran, geliştiren ve ötekinin değerini anlama çabası olduğunu dile getirmektedir. Buber, günümüzde ”modern diyalog” kavramının şekillenmesini sağlayan kişidir. (1967)

Çift yönlü simetrik iletişim, Grunig ve Hunt’ın halkla ilişkiler modellerinde en etik yol olarak tanımlanmıştır. Kurum ile hedef kitle arasındaki karşılıklı anlayış ve diyaloğa dayanan bir iletişim modeli olan çift yönlü simetrik iletişim, yine belirtmekte fayda var ki, günümüzde kurumların nadiren tercih ettiği bir model olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha detaylı bilgiler ve fazlası için sitemizin ”Halkla İlişkiler” kategorisine tıklayabilir; halkla ilişkiler alanındaki görüş ve önerilerinizi bizlere bildirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir