Eflak ve Boğdan Nerede?

Eflak ve Boğdan nerede? Hangi ülkeye ait? Daha çok tarih kitaplarında adını sıklıkla duyduğumuz ve Osmanlı tarihinde sıkça karşımıza çıkan Eflak ve Boğdan neresidir? Hangi ülke sınırlarında yer alıyor? İşte kısaca Eflak ve Boğdan’ın konumu, tarihçesi, özellikleri ve önemi.

Birtakım tarih kitaplarında Osmanlı Devleti zamanında Romanya’nın bulunduğu yerler Transilvanya olarak geçmektedir. Fakat Osmanlı Devleti’nde Eflak ve Boğdan’dan kast edilen yerler Transilvanya değil, şu anda Romanya ve Moldova olmak üzere iki ülkeden oluşan yerdir. Batı ve Güney kesimler Eflak; Doğu ve Kuzey kesimleri Moldova’dır.

Osmanlı Devleti’nde bugünkü Romanya’nın olduğu bölgeye Memleketeyn (“eyn: iki) yani iki memleket ismi verilmiştir. Osmanlı Devleti, Romanya’yı bugünkü sınırlarından farklı olarak Eflak ve Boğdan olarak ikiye ayırmıştı.

İlginizi Çekebilir:  Nilometre

Tarihçesi

Eflâk Prensliği 1200’lerin oartalarına doğru Boğdan Prensliği ise 1300’lü yılların ortalarına doğru kurulmuştur. Eflâk, 1364 yılına kadar Macaristan’a bağlı kalmış fakat bu tarihten 1381’e kadar toplamda 17 yıl herhangi bir devletin boyunduruğu altında kalmadan yaşamıştır.

Boğdan ise 1352 1360 yılları arasında Macaristan’a bağlı kalmış; 1455 yılına kadar da Lehistan’a bağlı olmuştur. 1390 yılında ilk defa Tuna’yı geçen Osmanlı Türkleri, Eflâk’ı hakimiyet altına aldılar, bu durum 1878’e kadar toplamda tam 488 yıl sürdü. Boğdan 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında, Türklerin egemenliğine girmiştir. Türk egemenliği ise 1878 Berlin Antlaşması’na kadar bu bölgede tam tamına 423 yıl sürdü. Söz konusu bölgede zaman zaman voyvodaların (Eflak ve Boğdan beylerine verilen ünvan) ayaklanmaları Osmanlı Devleti’nin başını ağrıtmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in ve Kanuni Sultan Selim’in Boğdan Seferleri ünlüdür.

İlginizi Çekebilir:  Mississippi Nehri Nerede? Hangi Ülkede? Özellikleri Nedir?

Eflak Nerede?

Eflak bugünü Romanya sınırlarında kalır.

Boğdan Nerede?

Boğdan ise bugünkü Moldova sınırları içerisinde yer almaktadır.

Antlaşmalarla Eflak ve Boğdan

1718 Pasarofça Antlaşması ile Kuzey Sırbistan, Belgrad, Batı Eflak ve Temeşvar bölgeleri Avusturya’ya bırakılacak.

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusların işgal etmiş olduğu Eflak, Boğdan, Baserabya ve Akdeniz’deki birkaç ada, Osmanlı’ya iade edilecektir.

1812 Bükreş Antlaşması ile Besarabya Rusya’ya verilecek fakat Eflak ve Boğdan bölgesi Osmanlı Devleti’nde kalacaktır.

İlginizi Çekebilir:  Afrin Nerede? Afrin'in Stratejik Önemi Nedir? Kürtler Neden Operasyona Karşı?

Eflak ve Boğdan’ın Önemi

İstanbul, özellikle gıda maddeleri tüketimi açısından bütün Osmanlı dönemi boyunca ülkenin diğer kentlerine göre hep birinci sıradadır. Darlık ve yokluğun en yaşamsal olduğu maddeler ise, doğal olarak tahıl (başlıca buğday), et, yağ, daha sonra da zeytinyağı, sabun, pirinç, kahve vb’ dir. İstanbul’a gerekli olan tahılın Eflâk-Boğdan eyaletleri, Tuna iskeleleri, Karadeniz’ ta Rumeli yakası, Trakya, Anadolu’nun Kocaeli ve Karesi vilayetlerinden geldiği; buralardan sağlanmasında bir aksaklık olursa Kırım, hattâ Mısır’dan sağlandığı bilinir.

Detaylı bilgi için:

Geçmişten Günümüze İstanbul’da Meydana Gelen Kıtlıklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi