Empati Nedir? Empatik Konuşma Dili Nasıldır?

En geniş ve net tabiriyle empati, bir kişinin iletişim esnasında , kendisini başka bir kişinin yerine koyarak olay, durum ve gelişmelere onun bakış açısıyla bakarak duygu ve düşüncelerini sağlıklı bir biçimde anlamaya çalışması ve sağ duyulu/duyarlı bir tavır içinde olması demektir. Bir başka ifadeyle empati, başka birinin iç dünyasına girerek düşünmesi, onun gibi hissedebilmesi, duygu ve düşüncelerine karşılık verebilmesi anlamlarına gelir.

Empatik yaklaşım tarzı, kişinin kendi objektifliğinden bir şey kaybetmeden kendini diğer insanların yerine koymasını ve aynı zamanda onların yaşantılarına ”onlar” açısından bakabilmesini gerektirmektedir. Kişi, empati kurabildiğinde karşısındaki kişinin dünyasına inebilmekte ve dünyasını onun gibi gördüğü için onu daha kolay anlamaktadır.

Her insanın bir olay, gelişme veya duruma karşı geliştirmiş olduğu özgü bir açısı (fenomenolojik alanı) vardır. Dışarıdan bakıldığında bu alan görünmez ve bu nedenden dolayı kişilerin bazı davranışlarına anlam veremeyiz. Kendimizi bir başkasının yerine koymayı başardığımız zaman onun duygu ve düşüncelerini anlayıp kavrayabiliriz.

Empatik Konuşma Dili 

Empatik bir anlayışla konuşmak için, öncelikli olarak yapmamız gerekenler şöyledir:

  1. Karşımızdaki kişiyi etkili dinlememiz gerekir.
  2. Objektifliğimizi kaybetmemiz gerekir
  3. Kendimizi onun yerine koymalı
  4. Onun ne yaşadığını ya da ne hissettiğini anlamalı,
  5. Ona ne hissettiğini duygularının niteliğini bozmadan geri vermeliyiz.

Detaylı bilgi için ”Etkili İletişimde Etkili ve Pasif Dinleme” başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

Örneğin, bir öğretmen olduğunuzu varsayalım. Bir öğrenciniz anne-babası tarafından en yakın arkadaşıyla konuşmasının yasaklandığından yakındı. Ona ”Annen-baban en yakın arkadaşınla görüşmene izin vermediği için üzgünsün” demeniz ”empatik”bir konuşma örneğidir.

Empatik anlayışla konuşan bir kişi:

  1. Karşısındaki insanı toplumun genel değer yargıları veya kendi görüşleri açısından eleştirip yargılamamaktadır.
  2. Karşısımdaki insana akıl verip ona ne yapması veya nasıl davranması gerektiğini söylememektedir.
  3. Kendisine aktarılan/anlatılan olay, gelişme veya durum benzerlerinin kendisinde de bulunduğunu söylememektedir.

Önemli: Empatik anlayışın özünü ‘Ona onu anlatmak” felsefesi oluşturmaktadır. Empatik yaklaşımda nasihat verme, tercih sunma, kendinden bir şeyler katma söz konusu değildir.

Toplumda empatinin önüne geçen en önemli faktör, ön yargıdır. Ön yargı, her ne şekilde olursa olsun azaltılamaz olduğundan empati yoksunluğu da çeşitli toplumlarda özellikle eğitimsiz toplumlarda daha çok ön plana çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.