Emperyalist Güçler Ne Demek? Emperyalist Güçler Kimdir?

Emperyalist güçler veya emperyalist devletler olarak bilinen tabir, daha çok başka bir devleti, kendi ekonomik ve siyasi çıkarları maksadında işgal eden ve topraklarına yerleşen devletlere ve güçlere verilen isimdir. Bir devletin emperyalist olabilmesi için;

1. Kendi ülkesinden uzakta bir başka devletin ekonomik getirisi olan kaynaklarını sömürge haline getirmesi, 

2. Siyasi açıdan başka bir devleti tahakküm altına alması gerekmektedir. 

Emperyalist kelimesi, İngilizce “empire” sözcüğünden türemiştir. Empire kelimesinin anlamı ise “kozmopolit yapıda olan devlet veya imparatorluk”tur. Emperyalist kavramı çoğu kez “imparatorluk sistemi” ile de ilişkilendirilir. 

Emperyalist güçler, tarihin her safhasında kendine yer bulmuştur. Bir devletin emperyalist amaçlar gütmesinde etkili olan en önemli faktör, ekonomidir. 

Emperyalist güçler, başka bir devleti ekonomik kaynakları sebebiyle işgal eder ve kaynaklarını sömürür. Bu kapsamda tarihteki ilk sömürgeci devleti Fenikeliler olarak tanımlamak mümkündür. Zira Fenikeliler, tarihte ilk kez koloni kurarak başka devletleri ekonomik yönden sömürge haline getiren devlettir. Lübnan dağları eteklerinden kurulan ve denizci bir devlet olan Fenikeliler, tarihteki ilk sömürgeci devlettir. 

Fakat imparatorluk sisteminin otomatik olarak sömürgeci ve emperyalist bir düzen olarak ele alacaksak, ki böyle görüşler mevcuttur, Akadlar, tarihin ilk emperyalist devletidir. Hakimiyeti altında pek çok Mezopotamya kavimlerini birleştiren ve onların üzerinden siyasi ve ekonomik kazanç sağlayan ve bunu sahip olduğu büyük bir askeri güç ile yapan Akadlar, bu tanıma uygundur.

İlginizi Çekebilir:  Herkesin Oyu Bir Midir?

Osmanlı Devleti Emperyalist Bir Devlet midir? 

Osmanlı Devleti’nin emperyalist ya da sömürgeci olup olmadığını ilgili başlıkta okuyabilirsiniz.

Emperyalist Güçler Kimdir?

Örnek vermek gerekirse Coğrafi Keşifler sonrası başta Güney Amerika’yı sömürgesi haline getiren ve Güney Amerika soyguncuları olarak bilinen İspanya ve Portekiz İmparatorlukları,

İlginizi Çekebilir:  Üçüncü Dünya Ülkesi Ne Demek? Üçüncü Dünya Ülkeleri Hangileridir?

Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olan ve Hindistan’dan Afrika’ya kadar uzanan geniş bir sömürge imparatorluğu kuran İngilizler,

1871 yılında siyasi birliğini tamamladıktan sonra tabiri caizse “mal bulmuş mağribi gibi” Nairobi’yi işgal eden Almanlar,

Ve yine Almanya’dan 1 yıl önce siyasi birliğini tamamlayan ve sömürgecilik yarışında geç kalıp alelacele Habeşistan’ı işgal eden İtalyanlar,

İlginizi Çekebilir:  Davutoğlu ve Türk Dış Politikasında Yeni Kavramlar

Yıllarca Cezayir’i ekonomik yönden sömüren ve şimdi de siyasi olarak sömürmekte olan Fransızlar,

Ve tabi Amerikalılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara