Halkla İlişkilerSosyoloji

Grup Nedir? Grup Kavramı ve Tanımı

Halkla ilişkilerde ve iletişim biliminde kullanılan pek çok kavram vardır. Bu kavramlar, tek başlarına değerlendirilmez ve yakınındaki öğelerle temellendirilirler. Bu kavramlar arasında “grup” kavramı ise çok yönlü bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Grup türleri, grupların ortaya çıkışı ve grubun işlevleri gibi pek çok alt dallar arasında bu yazımızda grup kavramından ve grubun tanımından bahsedeceğiz. 

Grup Kavramı ve Tanımı 

Gündelik konuşma dilinde grup sözcüğü, bir çoğulluk anlamı katmaktadır. En geniş tanımıyla grup, “birbirleri ile iletişim halinde bulunan, psikolojik açıdan birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak tanımlayıp öyle algılayan küçük veya büyük çaptaki insan topluluklarına verilen isimdir.”

İnsanlığın bu zamana kadar olan yaşantısına bakıldığında en eski dönemlerden beri tek başına bilgi, yetenek, güç ve zamanının kendi istek ve ihtiyaçlarına göre karşılama konusunda yetersiz olduğu görülmüştür. İnsanlar, tek başlarına yetersiz olduğu konularda başka insanların yardımına ihtiyaç duymuştur. 

Bu nedenden dolayı insanlar söz konusu bu ortak amaçlarını yerine getirebilmek adına zorunlu olarak belirli bir yapı, kural ve süreçlerle bir araya gelmişlerdir. Grupların ortaya çıkış hikayesi, yukarıda verilen tanımla da örtüşür: “Grup, birbirleri ile iletişim halinde bulunan, psikolojik açıdan birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak tanımlayıp öyle algılayan küçük veya büyük çaptaki insan topluluklarına verilen isimdir.”

Öte yandan grubu başka bir tanımla da açıklamak mümkün. Grup, birbirleri ile mükemmel veya mükemmele yakın, düzenli olarak ilişki içinde olan, tutum ve davranışları düzenleyen ortak değer veya kuralları bulunan, çeşitli statü ve roldeki birey topluluğu biçiminde de ifade edilmektedir. Söz konusu bu tanım gereği her grubun kendine ait farklı bir kişiliği vardır ve bu kişilik onu meydana getiren bireylerin kişilerden tamamen ayrıdır. 

Aile, sınıf veya okul gibi kurum-birliktelikler gruba örnek olarak gösterilebilir. Zira bu birlikteliklerde ortak bir amaç vardır ve aralarında daima bir iletişim bulunmaktadır. Mesela durakta otobüs bekleyen insanlar her ne kadar aynı otobüsü beklemek gibi ortak amaçları olsa da sürekli bir iletişim halinde olmadıkları için onları bir “grup” olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. 

İnsanlar, hayatlarının önemli bir bölümünü gruplar içinde yer alarak geçirmektedir. Bu nedenden dolayı da insanlar, grubun diğer üyeleri ile de etkileşim halindedir. Etkileşim sonucu ise grup içinde pek çok bilgi de ortaya çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse her grup üyesinin grubun diğer üyeleri hakkında bilgisi vardır. 

Bireyin grup içindeki iletişimi kişinin statüsünü belirler. Bu nedenden ötürü bireyler önerilerini ve fikirlerini sunarlar ve gruptaki diğer üyeleri ikna etmeye çalışırlar. Öte yandan grup üyeleri, başka bir grup üyesini çeşitli nedenlerden dolayı takdir edebilir veya eleştirebilir. Dışarıdan gruba bakan bir kişi şu üç şeyi rahatlıkla görebilir:

1. Grup içindeki hakimiyet. Üstün ve baskın olan taraf kim/kimler? 

2. Arkadaşlık. 

3. İş kabulü veya reddi. 

Fakat gruplar, tıpkı canlılar gibi çeşitli sorun ve tehlikelerle karşılaşabilir ve söz konusu bu sorun ve tehlikeleri kendi imkanlarıyla çözemedikleri zaman ise grup içinde huzursuzluk, dengesizlik ve rahatsızlıklar baş gösterir. Bu olumsuz durumlar sonucunda ise gruplar bölünebilir, parçalanabilir veya başka gruplarla birleşme yoluna gidebilir veya tamamen ortadan kalkabilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsorlu Bağlantılar: R10 Blog - Sorum Var - evden eve nakliyat - Hedera Güncel - Takipçi Satın Al - TikTok beğeni hilesi - Rfid etiket - saç ekimi - vds