Sosyoloji

Harold Laswell Görüşleri Nelerdir?

Harold Lasswell 1902 yılında doğmuş Amerikalı siyaset bilimci ve iletişim teorisyenidir. Uluslararası ilişkiler, politik psikoloji, siyaset ve iletişim gibi birçok alanda çalışmaları vardır. Lasswell, 1922 yılında Chicago Üniversitesi’nde felsefe ve ekonomi alanlarında lisans eğitimini tamamlamıştır. Lasswell’in belirtildiği üzere birçok alanda çalışmaları bulunsa da iletişim alanındaki çalışmaları öne çıkar. Bu anlamda literatürde “Lasswell İletişim Modeli” (Düz Çizgisel İletişim Modeli) olarak bilinen çalışması oldukça önemlidir. Bu modelde önemli olan husus ileti, iletici, ileti kanalı, alıcı ve iletinin etki alanıdır. Lasswell’in bu modeli inandırma ve ikna unsurları ile birlikte açıklanır ve propaganda alanında değerlendirilir.

Bunun yanında bu model, tek yönlü bir kapsama alanına sahip olan bir iletişimi ele almaktadır. Bu nedenle çalışmalarında daha çok siyaset ve propaganda konularına yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte bu model daha çok 5N1K kavramının da temelini oluşturmaktadır. Özetle Lasswell İletişim Modeli’nin temel soruları Kim, Neyi, Hangi Kanaldan, Kime ve Hangi Etkiyle şeklindedir. Günümüzde hala bu kitle iletişiminin etkisinin olduğu bir gerçektir. Ancak bu modelde Lasswell, sosyal unsurlara pek yer vermemektedir. Onun kuramına göre alıcı kitle homojen ve tüm iletiyi olduğu gibi kabul eden topluluklardır. Bu bakış açısı ise yüzeysel kaldığından günümüzde pek kabul edilmemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.