İletişim Nedir? İletişim Kavramının Tanımı ve Özellikleri Nedir?

İletişimle ilgili neredeyse sınırsız sayıda tanımlamayla karşılaşmak mümkündür. Bu tanımlardan her biri iletişim olgusunun bir yönüne ya da aşamasına açıklık getirmektedir. Hiçbiri yanlış olmamakla birlikte, eksiksiz de değillerdir. Kaba tabirle iletişim, anlamlı iletilerin üretilip paylaşıldığı bir süreçtir. Aşağıda iletişim kavramını açıklamaya çalışan bazı tanımlamalar vardır.

– İletişim bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin ve benzerlerinin simgeler kullanarak iletilmesidir. (Berelson ve Steiner)
– İletişim mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir. (Gerbner)
– İletişim, katılanların bilgi yaratıp, karşılıklı bir anlamaya ulaşmak amacıyla bu bilgiyi birbirleriyle paylaştıkları bir süreçtir. (Rogers ve Kincaid)
– İletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız, insani bir süreçtir. (Trenholm ve Jensen)

Tanımlar yukarıda belirtildiği üzere aşağı yukarı bu yöndedir. Ancak, genel itibariyle iletişim kavramı incelendiğinde iki noktada yoğunlaşıldığı görülür. Bu iki nokta şöyledir.

1. İletişim sürecinin iletim yönü/iletildiği yön.
2. Karşılıklı olarak algılama, paylaşma.

İkinci eğilim, birincisini de kapsayan bir yapıdadır. Başka bir ifadeyle, eğer bir ileti karşılıklı olarak paylaşılıyorsa zaten bu aşamadan önce, bu ileti belli bir amaçla, belli bir kişiye yöneltilmiş demektir. Dolayısıyla ikinci eğilim daha kapsayıcıdır. Bu doğrultuda yalın ve kapsayıcı bir iletişim tanımı “iletişim anlamların paylaşım sürecidir” şeklinde ifade edilebilir.

Buradaki paylaşım sözcüğü her zaman aynı görüşleri benimseme anlamına gelmemektedir. Örneğin, bir tartışma sırasında ileri sürülen görüşler taraflarca onaylanmayabilir. Ancak söylenen sözcükler, takınılan tavır ve benzeri taraflarca açımlanır, anlaşılır. Uyumlu bir iletişim süreci yaşanmasa bile sonuçta iletişim vardır.

Bu durum anlamların paylaşımı, olarak adlandırılmaktadır. Öte yandan, farklı dillerde konuşan iki kişi aynı şey hakkında benzer görüşlere sahip olsalar bile dil birlikteliği olmadığı için sözel iletişim düzeyinde bir paylaşım gerçekleştiremezler. Dolayısıyla, uzlaşma ihtimallerine karşın paylaşım gerçekleşmez.

İletişim Bilgisi s. 4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

yabancı dizi izle