İranlılara Neden Fars ve Acem Deniliyor?

Farslar veya Persler olarak da bilinen İranlılara, Araplar arasında “Acem” de denilmiştir. Peki Araplar İranlılara neden Farsi veya Acem derler.

(Farsça: فارسی, Arapça/Osm: عجم Âcem)

Arapçada “P” harfi olmadığından dolayı normalde Persler olarak bilinen İranlılara, Araplar “Fars” adını vermişlerdir.

Tarih boyunca Araplar, Türkler ve Farslar aynı bölgelerde yaşadığından dolayı bu kültürler arasında çeşitli alışverişler yaşanmış, bu kültürler birbirlerini etkilemiştir.

İlginizi Çekebilir:  Yunan-Pers Savaşları'nda Persler

Araplar İran Halkı İçin Neden “Acem” İsmini Kullanır?

Araplarla İranlılar, uzun yıllar boyunca aynı coğrafyada yaşadıkları için birbirleri ile kültür alışverişleri yaşanmıştır. Arapların İranlılar için “Acem” yakıştırmasını yapmasının nedeni Arapça bilmemeleridir.

Acemi kelimesinin sözlük anlamıma bakıldığında ise “bir yerin veya bir şeyin yabancısı, henüz bir şeyler öğrenmekte olan” anlamlarını görürüz.

İlginizi Çekebilir:  Sancı: 1953 Devrimi ve sonrası İran

Arapların, Arapça bilmeyen Türkleri de farklı bir kelime ile anması gerekirken Arapların böyle bir isteği olmamıştır. Hatta Memlükler (Kölemenler), Arapça ismiyle Devlet’ül Etrak’tır.

Farslar Kimdir?

Bugünkü İran toprakları içerisinde (hemen hemen), asırlardır yaşayan ve ataları Medler ile Persler olan kavimdir. Ahameniş Hanedanının kolları olan Pers İmparatorluğu ve Sasaniler milattan sonra tarih sahnesinde yer alan İranlılarü Hz. Ömer döneminde İslamiyetle tanışmışlardır. Daha sonra uzun bir müddet İslam Devletleri’nin (Emeviler ve Abbasiler) hakimiyeti altında yaşadıktan sonra önce Selçukluların daha sonra da Osmanlıların hakimiyeti altında yaşamışlardır. Pehlevi Hanedanlığı ile bir dönem geçiren İran daha sonra 1978 İslam Devrimi ile şeriatla yönetilmeye başlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi