Sosyoloji

Karşıt Kültür Nedir?

Alt kültürlerin düzenlemediği, ancak genel kültür tarafından düzenlenebilen birtakım kültür alanları vardır. En basit anlamda karşıt kültür; toplumun bir takım değerlerine ters düşen bir alt kültür biçiminde tanımlanabilir.

Ancak, karşıt kültürlerin toplumda farklılaşması rastlantısal değildir. Karşıt kültürün üyeleri farklılaşmanın ve dolayısıyla karşıtlığın farkındadır ve toplumun genel davranış kalıplarının dışında olmakla iftihar ederler. Bu bağlamda, karşıt kültürü “toplumun bütünlüğünün değerleri ile olan karışıklıkların bileşkesi” olarak ele almak mümkündür. İşte içinde bulunan bu karşıtlık olgusu karşıt kültürü alt kültürden ayıran en önemli özelliktir. Tanımındaki deyişle karşı kültür, toplumun bir takım değerlerine ters düşerken; alt kültür hakim genel kültürün günlük işleyişinin çeşitli yönleriyle ilgilidir. Karşıt kültürlerin doğuş nedeni olarak, hakim kalıplara ters düşenlerin bir grup desteği bulma ihtiyacı gösterebilir. Karşıt kültürü, karşıtlık derecesine göre sınıflamak mümkündür.

1-) Karşıtlık oluşturan kültür
2-) Zıt kültür

Karşıtlık oluşturan kültür gruplarına dahil olanlar, hakim normlara uygunluk göstermeyen veya gösteremeyen kişilerden oluşur ve alternatif bir yaşam biçimi oluşturma düşüncesindedirler. Örneğin 1950’lerin beatnikleri, 1960’ların çiçek çocukları, 1970’lerin ilaç kullanma tutkunları ve diğer değişik tür toplum dışı grupları Bu başlık altında ele alabiliriz. Bunların dışında var olan zıt kültür grupları, tam tersine, yürürlükteki kültürel değerleri ve kalıpları ortadan kaldırmak ve yerine başkalarını koyma hedefini güderler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.