Kooperatif Şirket Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Kooperatif şirket; Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan şirket türlerinden birisi olarak karşımıza çıkar. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde kurulan ve faaliyetlerini devam ettiren kooperatifler ülke ekonomisi için oldukça verimlidir. Doğru kurulduğu ve yönetildiği takdirde ortaklarına madden katkıda bulunan kooperatifler, geniş anlamda toplumun kalkınmasına da hizmet ederler. Kooperatif şirket; kanundaki tanımından yola çıkarsak ortaklarının gereksinimlerinin giderilmesi amacıyla kurulan, ortakların dayanışmasına ve özverili çalışmasına dayalı olan sermaye kuruluşudur. Genellikle tarım toplumlarında görülen imece usulü toprak işlemenin ekonomik versiyonu olarak düşünülebilir. Kooperatifler ortakların her türlü ihtiyacına yönelik olabilir. Mesleki faaliyetler, iş yeri inşası, bina yapımı ya da kredi sağlama gibi işlemler kooperatif kapsamına dâhil olabilir.Bu bağlamda kooperatifleri üretim, tüketim, kredi, konut, işyeri ve diğer olarak ayırmak mümkündür.

Kooperatif Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Kooperatif şirket ekonomik bir sermaye topluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Türk Ticaret Kanunu ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu incelendiğinde kooperatiflerin özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:

  • Ortak ihtiyaçların çözümü amacıyla kurulur.
  • Şirketin sermaye kısıtlaması yoktur.
  • Kooperatife sermaye olarak para, taşınır eşya, mülk, maddi değeri olan diğer değerler konulabilir.
  • Kurumlar, şirketler, dernekler ya da vakıflar da kooperatifin ortağı olabilirler.
  • Kooperatif ortaklığı süresiz değildir. Yasal işlemlere uymak şartıyla her ortak dilediği tarihte ortaklığını sonlandırabilir.
  • Kooperatifler süreli ya da süresiz olabilir. Özellikle yapı kooperatifleri genellikle sürelidir.
  • Kooperatif şirket toplantılarında ortaklık derecesine bakılmaksızın bir oy kullanılır.
  • Kooperatiflerin borçlarından doğan sorumluluk, ortağın payı ile sınırlıdır. Ancak ortaklar karar alarak sınırsız sorumluluğu da kabul edebilir.

Kooperatif Şirket Midir?

Kooperatif şirket midir sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Kooperatifler, sermaye kuruluşu olmaları nedeniyle şirket olarak kabul edilirler. Ancak işleyişleri ve amaçları incelendiğinde ticari şirketlerden çok farklı bir konumda oldukları kabul edilmektedir. Kooperatif şirket ortakları, diğer sermaye şirketlerinden farklı olarak doğrudan kooperatifin faaliyetlerinden yararlanmalıdır. Örneğin yapı kooperatifine ortak olan bir kişinin amacı, faaliyetler sonunda ev ya da iş yeri sahibi olmaktır. Ya da üretim kooperatifine ortak olan kişi üreticidir ve ürettiği mahsulün daha iyi şartlarda kazanç getirmesini ister. Ancak sermaye şirketlerinde, şirket ile bir bağlantı kurmadan, sadece borsa üzerinden bir hisse almakla ortak olmak mümkündür. Yine hisse senedi almakla, doğrudan sermaye şirketlerin yönetiminde söz sahibi olunmaz. Ancak kooperatif şirket olan kişinin her daim oy hakkı saklıdır.

Kooperatif Şirket Nasıl Kurulur?

Kooperatif şirket nasıl kurulur sorusunun cevabı, 1163 sayılı Kanun’un ikinci maddesindedir. Kanuna göre kooperatif kurulması için en az 7 kişi gereklidir. Aynı amaç doğrultusunda toplanan 7 kişinin, kabul edip imzalayacağı ana sözleşmenin Ticaret Bakanlığı’na verilmesi ile süreç başlar. Bakanlığın inceleyip izin vermesi sonucunda kooperatif ticaret siciline kayıt edilir ve ilanı yapılır. İlanın yapılması ile birlikte kooperatif kurulmuş olur.

Teknolojik Deli

Montaigne'e çıraklık yapıyordum, kovuldum. Biraz okuduktan sonra neden kovulduğumu anlayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir