Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Dönemi ve Islahatları

Köprülüler Devri, Duraklama içindeki Yükselme Dönemi olarak geçmektedir. Köprülüler. Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemine damgasını vuran en önemli ailelerden biri olmuştur. Köprülü Mehmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa ve Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa gibi isimler Köprülerin önde gelen isimleri arasında yer almaktadır. Bu isimler arasında bu yazımızın konusunu oluşturan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ise Köprülü Mehmet Paşa ile birlikte Köprülü ailesinin en başarılı ismidir. Peki bu dönemde yapılan ıslahatlar nelerdir? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa döneminde yaşanan gelişmeler ve bu dönemin özellikleri kısaca nedir? 

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Dönemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, IV. Mehmet Döneminin vezir-i azamıdır. (Köprülü Mehmet Paşa – IV. Murat) Hem Köprülü Fazıl Ahmet Paşa hem de Köprülü Mehmet Paşa sert karakterli insanlardı. Dönemlerinde çıkan isyanları ise sert bir şekilde bastırmışlardır. 

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Dönemi Islahatları 

1. Ordu, disiplin altına alınmıştır. 

Bu dönemde Yeniçerilerin sayısının hızla artması ile ordudaki düzen kaybolmuş ve Ahmet Paşa, kaybolan düzeni tekrar sağlamak için ilk önce askeri alanda reform yapma ihtiyacı duymuştur. 

2. Maliyeyi düzene sokmuştur. 

Tarhuncu Ahmet Paşa’nın ilk denk bütçeyi yapmasının ardından reformların sürdürülmesi için Fazıl Ahmet Paşa da ekonomiyi düzeltmek istemiştir. 

3. Askeri ve ekonomik alanlarda birtakım düzenlemeler yaptı. 

4. İstanbul Çemberlitaş’ta bir kütüphane kurdurtmuştur. 

5. Rüşvet ve yolsuzlukları engellemek adına özel günlerde saraya ve devlet adamlarına hediye verilmesini engellemiştir. 

6. Saray içi masrafları kısıp ekonomiye katkıda bulunmuştur. Fazıl Ahmet Paşa, bu konuda ileri görüşlü bir sadrazamdı. Zira Patrona Halil İsyanı, bu nedenle ortaya çıkmıştı. 

7. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasındaki en büyük etkenlerden olan ulema sınıfında, özellikle Duraklama Döneminde baş gösteren “beşik ulemalığı” ve “alimin oğlu alimdir” anlayışını yıkmak ve ulema sınıfını ortadan kaldırmak istemiştir. Fakat Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, bu isteğini yerine getirememiştir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting - malatya haber