Osman Gazi’nin Vefatı

Osmanlı Devleti’nde önemli bir yere sahip olan Osman Gazi, yaşayışı ve vefatı ile pek çok kişiye emsal ola bir padişahtı. Kurduğu devlet altı asır yaşamış olan Osman Gazi, Osmanlı Devleti’nin ilk padişahıdır. Saltanat süresi, 1281-1326 (H.680-726) tarihleri arasında olmak üzere 45 yıldır. 1281 yılında saltanata geçtiğinde Osmanlılar, Selçuklu Devleti’ne bağlı bir uç beyliği halindeydiler. 1299 yılında istiklallerini ilan ederek devlet haline geldiler. İslam dinine ve Osmanlı Devleti’ne çok büyük hizmetleri olan Osman Gazi bir çok fetihlerde bulunmuş ve zaferler kazanmıştır. Hastalığı sebebiyle Bursa’nın fethine bizzat katılamamıştır. Fakat vefatından önce fetih haberlerini almış ve Bursa’ya defnini vasiyet etmiştir.

İlginizi Çekebilir:  Kanuni Sultan Süleyman'ın Ölümü

Bir çok Osmanlı tarih kaynaklarına göre Osman Gazi, çok muzdarip olduğu nikris (ayak parmaklarında, topuklarda ve eklemlerde meydana gelen ağrılı bir hastalık) sebebiyle 1326 senesi Ağustos ayında Söğüt’te vefat etmiştir. Müverrih İdris-i Bitlisî’nin yazdığına göre Orhan Gazi, babasının ağırlaştığını öğrenince; Turgut Alp, Saltuk Alp, Edebali’nin kardeşi Şeyh Ahî Şemsettin, Edebali’nin yeğeni Ahî Hasan, kendi imamı Yahşi Fakih ve Çandarlı Kara Halil ile birlikte onun başucuna gitmiş ve o sırada Osman Gazi oğluna şu hitapta bulunmuştur:

İlginizi Çekebilir:  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Dönemi ve Islahatları

“Ben ölüyorum! Fakat esef etmiyorum, zira senin gibi bir halef bırakıyorum. Adil ol, iyi adam ol, merhametli ol. Bütün tebeanı eşit olarak imaye et. Din-i İslam’ı yay. Yer yüzünde padişahların vazifesi budur; Ceb-ı Hak indinde ancak bu surette makbuliyete nail olunur…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara - Eskişehir Oto Ekspertiz - Oto Ekspertiz