Linç Kültürü Ne Demek?

Linç, kitlelerin kendince haklı sebeplerden ötürü bir kişiyi ya da bir nesneyi fiziki veya psikolojik olarak darp etme, taciz etme veya hırpalamak anlamlarına gelir. Linç kültürü ise bu eylemin kitleler tarafından benimsenmiş fakat yalnızca psikolojik safhası olan bir oluşumdur. Linç kültürü ne demek? Linç kültürü nasıl oluşur, Türkiye’de linç kültürünün gelişimi nedir? Yazımızda tüm bu soruları cevaplamaya çalışacağız.

Linç Kültürü Nedir? Nasıl Oluşur? 

Linç eyleminin bir toplulukta, millette ya da herhangi bir ülkede yaygınlaşması ve geçerlilik kazanması sonucu ortaya çıkan sosyolojik bir olgudur. Linç kültürünün yaygın olduğu topluluk ya da devletlerde ön yargı olgusu da aynı zamanda müthiş seviyelerdedir. Bir kişinin herhangi bir olay ya da nesne karşısında ön yargılı davranması ve kitlelerden destek bulması sonucunda linç kültürü genişler ve sağlam bir temel üzerine oturtulmuş olur. Linç kültürünün yaygınlık kazanmasındaki bir diğer önemli nokta ise eğitimdir. Eğitimsiz kitlelerin bir olay ya da bir nesne karşısında saldırgan tutumları ve bu yöndeki eğilimleri linç kültürünü meşru bir zemine çeker. Kitlenin çokluğundan destek bulan kişiler eylemden doğan sonuçların geçerli olduğuna hükmederek eylemi sürdürmeye ve farklı boyutlarda ele almaya devam ederler.

Bir olay ya da kişi hakkında bilmeden ve tamamen ön yargılı bir tavırla eleştirmede bulunmak da yine linç kavramına dahildir.

Türkiye’de Linç Kültürü

Türkiye’nin bu konuda da zirvede olduğu, ne yazık ki acı bir gerçek olarak, karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde olaylar ya da kişiler asılsız iddialar ve haberlerle linç edilmekte ve bir haber ya da duyum çerçevesinde değerlendirilerek suçlanmaktadır. Örneğin herhangi bir kişinin bir olay ya da kişi hakkında eleştirel tutumundan hareketle, potansiyel eğilimde olanlar da linç kervanına katılarak genel görüşü istenilen yöne çekmektedirler. Burada en önemli nokta destek bulmaktır. Linç kavramının fiziki boyutunda da bu gerçek karşımıza çıkar. İlk önce harekete geçilir fakat çevreden bir destek gelmesi beklenir.

Linç kavramının psikolojik boyutu düşünsel anlamda bizleri bir yere götürmez. Linç kültürü, ön yargı ile büyüyen bir olgudur. Bu açıdan baktığımızda ön yargı ne kadar tehlikeli ise linç kültürüyle harekete geçmek de o kadar tehlikeli bir durumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.