Mevlana’nın Eserleri Nelerdir?

Gerek Türk Edebiyatında gerekse Fars Edebiyatında önemli bir yer edinen Mevlana, Alaaddin Keykubat döneminde Konya’ya gelmiştir. Devrin en önemli tasavvuf edebiyatçılarından biri olan Mevlana, Anadolu’ya geldikten sonra “Rumi” ünvanını almıştır. Ölümünden sonra oğlu Sultan Veled zamanında Mevleviye tarikatı ortaya çıkmıştır. Mevlana, arkasından beş eser bırakmıştır. Bu eserler: 

 1. Mesnevi
 2. Mektubat 
 3. Divan-ı Kebir
 4. Fihi ma Fih
 5. Mecalis-i Seba 

Mesnevi 

 • Hüsameddin Çelebi’nin ısrarı üzerine yazılmıştır. 
 • Sonunu Sultan Veled yazmıştır. 
 • Didaktik ve aynı zamanda lirik bir eserdir.
 • Mevlana bu esere “Hüsaminame” adını verir. 

Mektubat 

 • Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin mektuplarını içermektedir. 

Divan-ı Kebir 

 • Gazel, terci, mesneviden oluşmaktadır. 
 • Diğer ismi Külliyat-ı Şems’dir. 
 • Abdülbaki Gölpınarlı Türkçeye çevirmiştir. 

Fihi Ma Fih 

 • Ne varsa ondandır anlamıma gelir. 
 • Ders notları türünün Anadolu’daki ilk örneğidir. 
 • Mevlana’nın din, ahlak, tasavvuf gibi konular hakkındaki görüşleri yer almaktadır. 

Mecalis-i Seba 

 • Yediler Meclisi veya Meclisler Yedisi gibi anlamlara gelir. 
 • Yedi adet vaazı, yakın çevresi tarafından not edilmiş ve bir kitap haline getirilmiştir. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nde Devletin yazışma ve bilim dili Arapça, edebiyat dili ise Farsça olmuştur. XIII. Yüzyılın ikinci yarısında ise devletin resmî dili Farsça olmuştur. Mevlana, Farsçanın devlet tarafından resmî bir dil olarak benimsenmesi ve gerek saray gerekse bilim dili olarak kullanılmasının etkisiyle daha da sevilen bir edebiyatçı olmuştur.

Anadolu Selçuklu Devleti’nde Fars dili ve edebiyatının etkilerini en çok da hükümdarların “keykavus”, “keykubat”, “keyhüsrev” gibi ünvanları kullanmasından anlayabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: