Sosyoloji

Michel Foucault Biyoiktidar Kavramı Nedir?

Foucault bilimsel yaklaşımına iktidar kavramını da yerleştirmiş ve bu kavrama ayrı bir önem vermiştir. Foucault, iktidarın yalnızca devletle ilişkili olmadığını veya iktidarı yalnızca siyasal bir alanla açıklamanın yetersiz kalacağını öne sürer. Bu, Foucault’a göre iktidar olgusunu sınırlandırıcı bir yaklaşımdır. Bu anlamda iktidarı siyasal alanın ötesinde sosyolojik bir yaklaşımla açıklamaktadır. İktidar, özellikle toplumsal ilişkilerde ortaya çıkan bir olgudur. Bireylerin günlük hayatta birbirlerinin düşünce ve davranışlarını, şekillendirmesi ve bu davranışlar üzerinde etki oluşturması birer iktidar göstergesidir.

Bununla birlikte Foucault iktidar üzerinde biyoiktidar kavramını üretmiştir. Biyoiktidar temel olarak bireylerin bedenleri üzerinde kurulan iktidara karşılık gelmektedir. Özellikle ortaçağda iktidar, bireylerin bedenleri üzerinde otoritesini oluşturarak bedenleri kontrol altına almıştır. Daha sonra kapitalizm ve sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin etkisiyle iktidar artık her bireyin ayrı ayrı bedenlerinde yer alır. Bireyleri kontrol altına alarak onlara hükmeder. Bu anlamda Foucault’a göre iktidar biyoiktidar ile birlikte yeni bir süreç içine girmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.