Mutasavvıfların Tasavvuf Üzerine Yorumları

Tasavvufu Hakk’tan aldıklarını halka sunuş gibi basit bir ifadeyle anlatabiliriz fakat tasavvuf konusu iman, hukuk, felsefe ve nefis terbiyesi çerçevesinde değerlendirildiğinde yukarıdaki söz gibi basit bir cümle ve ifade ile anlatılması imkansızdır. Gelin beraber mutasavvıfların tasavvuf tanımlarına bir bakalım.

 

1. Abdülkadir Geylani

Tasavvuf haldir, söz değildir, söz ile ele geçmez.

2. Alaüddevle Semmani Ala’ Ad-Devle As-Simmani

Tasavvuf, Resulullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymak, fazla konuşmayı, fazla yemeği ve fazla uykuyu terk etmektir.

3. Ali İbn Sahl Rabban El-Tabari

Tasavvuf, insanı Allah’tan uzaklaştıran şeylerin hepsini terk etmektir.

4. Muhammet Baki-billah

İnsana lazım olan önce Ehl-i sünnete uygun inanmak, sonra şeriata uymak, daha sonra tasavvuf yolunda yükselmektir.

5. Ebu Said Ebu’l-Hayr

Tasavvuf; vakti, en değerli olan şeye harcamaktır.

6. Ebu Bekr El- Kettani

Tasavvuf ahlaktan ibarettir. Bu bakımdan ahlakı senden yüksek, senden daha fazla arınmış demektir.

7. Ebu Amr Ed-Dımeşki

Tasavvuf; kainatı eksik görmek, daha da ötesi bütün eksiklerden münezzeh olanı müşahede ederek bu eksik varlıkları hiç görmemektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

yabancı dizi izle