Örgütsel Davranış Nedir?

İşletmelerde ve iş yerlerinde örgütsel davranış nedir, ne anlama geliyor? Çoğu üniversitenin işletme bölümünde zorunlu veya seçmeli olarak okutulan derslerden olan örgütsel davranış konusunu bu yazıyla sınırlı tutmak doğru olmayacaktır. Ana hatlarıyla iş yerlerinde ve işletmelerde örgütsel davranış nedir?

Örgütsel Davranış Nedir?

Örgütsel davranışı, temel anlamıyla iki yönlü olarak değerlendirmek mümkündür. İşveren tarafından yürütülen veya çalışanlar tarafından sürdürülen.

Örgütsel davranışın tanımını ”örgüt içindeki birey ve grupların davranış ve tutumlarını anlamayı açıklamayı ve geliştirmeyi amaçlayan, ilgi alanı insan ve örgütler olan bir disiplin” olarak yapmak mümkündür.

Ancak işletmelerde örgütsel davranışın çalışan boyutuna da inmek gerekiyor. Çalışanların işveren karşısındaki örgütlü davranışlarına da ”örgütlü davranış” adı verilmektedir.

Çalışanların örgütsel bir davranışta bulunmalarının birden fazla amacı ve hedefi olabilir. Ücret beklentisi, iş yükünün ağır olması, iş yerinden memnuniyetsizlik ve çalışanlara yönelik baskı, çalışanların örgütlü bir şekilde davranışlar sergilemesine neden olabilir.

İş Yerlerinde Örgütlü Davranış Biçimleri Nelerdir?

Çalışanlar, iş yerlerinde işverene karşı çıkar grupları kurabilir, amacına ulaşmak doğrultusunda duygusal ve rasyonel pek çok yönteme başvurabilir. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür.

Grup Kurma

Çalışanlar isteklerinin demokratik yollarla çözülmediği zamanlarda haklarını ittifaklar ve gruplar kurarak ararlar. Örneğin bir şirket çalışanlarının toplu bir şekilde işi yavaşlatma eylemi grup kurma biçime örnektir.

Hoş Görünme

Çalışanlar, işveren karşısında terfi, zam gibi konularda olumlu yanıt alabilmek adına işverene sevimli görünme çabası içine girerler. Bu, istediğini alma konusunda önceden planlanmış bir hareket olduğu için örgütsel davranışa girmektedir.

Rasyonelleştirme

Çalışanların, işverene mantıklı argümanlar sunarak istediklerini alması veya isteği rasyonelleştirme olarak kabul edilir. Örneğin çalışanların işlerin yetişmediğini öne sürerek kadroya yeni çalışanların da eklenmesini talep etmesi buna örnektir. Tabi bu konuda çalışanların, işverenin yeni çalışan alması durumunda şirketin cirosunun yükselmesine neden olacağı gibi argümanlar ileri sürmesinde yarar olacaktır.

Küçük İyilikler Yapma

Örgütlü davranış sadece çalışanların işveren yaptığı hareketleri kapsamaz. Öte yandan çalışanların kendi aralarındaki ilişkilerde de örgütsel bir davranıştan söz edebiliriz. Örneğin aynı pozisyonda olan iki kişiden birinin diğerine küçük iyilikler yapması, örneğin borç vermesi buna örnektir. Bu, karşısındaki kişiyi mahcup düşürecektir. Nitekim çoğu insan borçlu kalmaktan nefret eder.

Aldatma (Yalan)

Çalışan, hem işveren hem de çalışma arkadaşlarına yalan söyleyerek kendisi için yararlı olabilecek bir plan kurgulamış olabilir. Ya da afişe olması kötü sonuçlanabilecek bit olayın üzerini kapatarak veya yalan söylemek suretiyle konuyu saptırarak kendisine avantaj sağlar.

Tüm bu biçimler, işçi-işveren veya işçiler arasındaki şeffaflığı ve dürüstlüğü ortadan kaldırdığı gibi her bir davranışın zaman içerisinde bir amacının olduğu inancının kişide oturmasına zemin hazırlar. Bu durum ise insanın diğer insanlara her zaman kuşku ile yaklaşmasına sebep olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: