Politik Davranış Nedir?

Politik davranış nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Politik davranışın nedenleri ve amaçları nelerdir? Daha önceki yazılarımızda çeşitli sosyolojik konu başlıkları ve kavramlardan söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca ‘‘politik davranış”tan söz edeceğiz.

Politik Davranış Nedir?

Kişinin karşısındakine istediğini yaptırabilme gücüne ”politik davranış” adı verilir. Politik davranış esasen ”etkileme” üzerine kuruludur. Kişinin politik davranmasında asıl neden belirsizlikten kaçınmak istemesidir.

İş yerlerinde veya toplumda kişiler, politik davranışlarının arkasında yatan en önemli sebep çıkar kaygısıdır. Çıkarını düşünen kişiler, normalde hiçbir ilişkisi veya ortak noktası olmayan kişilere yakınlık gösterebilir, onlarla aynı düşüncede imiş gibi görünerek taklit yapabilirler.

Taklit, politik davranışın özüdür. Bu konuda Amerikalı toplum-bilimci Eric Hoffer’ın ”Taklit ettiğimiz şeye, kendi ürettiğimiz şeyden daha çok inanırız. Kökleri içimizde olan bir şeyden mutlak bir kesinlik duygusu elde edemeyiz. En şiddetli güvensizlik duygusunu yalnızlık oluşturur, taklit ederken yalnız olamayız.” sözleri önemlidir.

Nitekim, politik davranışlar sergilerken de kişiler, bir anlamda bir kişiliği veya bir şeyi taklit ederler ancak bunu çoğu zaman kendi amaçlarına ulaşmak, amaçlarını meşrulaştırmak için yaparlar. Bu, kendisine bir yarar sağlayacağından dolayı hedefe ulaşmak söz konusu olduğunda yapılabilir bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son derece materyalist, rasyonel ve aynı zamanda makyavelist bir eylem olan politik davranış, kişinin hedeflerine ulaşması için her yolu, her politikayı uygun görmektedir. Bu kapsamda kişi için davranış, doğal yollardan değil ancak yapay bir zeminde gerçekleştirilebilir.

Politik davranışlar, iş yerlerinde sıklıkla tezahür eder. Çalışan ve işveren arasındaki ilişkilerin çoğunda politik davranışların söz konusu olduğundan bahsedebiliriz. Örneğin terfi süreci, politik davranışlara belki de en çok başvurulduğu dönemdir. Nitekim bu dönem, astların üst olmayı beklediği, nihayetinde statü ve para artışı sağlayacak ve en önemlisi bir güç elde edilebilecek dönemdir. Çalışanlar, bu dönemlerde üstlerine karşı politik davranışlara sıklıkla başvurur. Örneğin normalde mesaiye kalmaktan haz etmeyen bir kişi, terfi sürecinde ise mesailere gönüllü olarak katılım göstermeyi ister, göstermelik ancak işverenin nazarında hoş sayılabilecek küçük veya büyük işlerin sorumluluğu altına girmeye razı olur. Bu, kişinin sıradan zamanlardaki tercihine ve isteğine aykırı olduğundan politik bir davranıştır.

Örneğin kişi için zararlı olabilecek bir söylemi, sonuçlarını düşünerek yapmamak veya ertelemek de politik bir davranıştır. Örneğin bir milletvekilinin rüşvet ve yolsuzlukların gündeme geldiği bir dönemde ”özelleştirme” konusundaki görüşlerini açıklaması, hali hazırda öfkeli olan halkın normalden çok daha fazla tepkisini çekecektir. Vekilin açıklamasını yapmaktan vazgeçmesi veya açıklamayı başka bir zamana ertelemesi ”politik”tir.

Politik Davranış ile İlgili Aramalar

Google’da politik davranış ile ilgili arama yapan kullanıcılar aynı zamanda şunları da aradı; politik insan ne demek politik duruş ne demek politik davranış örnekleri politika nedir politik konuşmak ne demek politik uyum ne demek politik cevap ne demek politik güç nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: