Negatif Reklam Nedir?

Negatif reklam, özellikle siyasi arenada ve halkla ilişkilerde kullanılan, sıkça başvurulan en önemli ve vazgeçilmez bir iletişim ögesidir. Negatif reklamların siyasi aşaması, pazardaki aşamalarından oldukça komplike bir yapıya sahiptir. Seçim kampanyalarında ve siyasi içerikli mesajların kamuya açık yerlerde teşhirinde genellikle negatif reklama başvurulur. Negatif reklamların doğrudan amacı rakibe saldırmaktır ama dolaylı amacı, doğrudan amacından çok daha önemlidir.

Negatif reklamlarda asıl amaçlanan salt rakibe yüklenmek ve ona saldırmak değil seçmenleri arasında bir huzursuzluk ve güvensizlik yaratarak, rakibin savunduğu ahlaki veya siyasi tüm değerlerinde, amaç ya da ideolojilerinde bir tutarsızlık yaratmayı başarmaktır. Negatif reklam ve kampanyaların en temel özelliği, muhalefetten elde edilen bulgulardır. Muhalefet, derin bir araştırmadan geçirildikten sonra, politikaları ve söylemleri çarptırılarak ve farklı anlamlara gelebilecek olarak abartılır ve bu abartma eylemi sıklıkla kendini tekrar eder.

Negatif reklamların en önemli mesajı rasyonel değil duygusal ağırlıktadır. Rakip veya muhalefet dışlanır, olumsuz sayılabilecek bir intiba oluşturulmaya çalışılır ve aynı zamanda rakip veya muhalefetin yalancı, düzenbaz ve gerçeği yansıtmayan bir kişilik olduğu da yine negatif reklamların en önemli parçalarından biridir. Negatif reklamlar özünde ‘bizden olmayan‘ algısını oluşturmaya yönelik çalışmalardır.

Araştırmalara göre, seçmenlerin negatif reklamları, pozitif reklamlara göre daha akılda tuttukları ve daha kolay hatırladıkları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda, negatif reklamları yürüten adaylar için bu yöntemin geri tepebileceğini, düşmanlık ve ağır ithamların bir süre sonra etkisini kaybedip tersi bir yol izleyeceğini de yine araştırmalar göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.