Orta Asya Türklerinin Türkiye Türklerine Bakışı

Orta Asya Türkleri, Türklerin ilk anayurdu olması bakımından tarihi anlamda özel bir yer. Pek çok Türk kavminin şu anda bu topraklara yaşamını devam ettiriyor. Türklerin ilk anayurdu olan Orta Asya’dan göç ise milattan sonra 300’lü yıllara, Türklerin hayvanlarını otlatamayacak alan bulamayıp yurtlarını değiştirmesiyle başlamış ve tarihe Kavimler Göçü adıyla geçen bu kitlesel hareket, bir kısım Türk kavimlerinin (Hunlar, Avarlar, Hazarlar) Avrupa’ya göçmesine; bazılarının (Kırgızlar, bazı Oğuz boyları) da Anayurt’ta kalmasına neden olmuştur. Peki Orta Asya Türkleri, Türkiye Türklerine nasıl bakıyor? Orta Asya Türkleri ile Türkiye Türkiye Türkleri arasındaki bağ ne derece kuvvetlidir?

İlginizi Çekebilir:  Tanımlamak Her Zaman İçin Sınırlamaktır

“Siz o gün (Kavimler Göçüne istinaden) atlarınıza binip gittiniz, biz ise burada atlarımızı yiyip kaldık.”

Bu söz, Kazakistan’da uzun bir süre bulunmuş olan bir tarih öğretmeninin sözüydü. O sözden sonra Türkler ve Orta Asya Türkleri hakkındaki görüşlerimde radikal değişimler olduğunu söylemeliyim. Ne kadar derinden ve etkileyici bir söz öyle değil mi?

İlginizi Çekebilir:  Yanlış Anlatma ve Yanlış Anlaşılma Meselesi

“Siz o gün (Kavimler Göçüne istinaden) atlarınıza binip gittiniz, biz ise burada atlarımızı yiyip kaldık.”

Kavimler Göçü’nde kalanların gidenlere bakışı bu şekilde. Daha sonra aklıma Enver Paşa’nın Birinci Cihan Harbi’nde Kafkaslar’ı aşıp Orta Asya’daki Türklerle büyük bir ordu kurma hayali geldi. Gerçekten Enver Paşa bu hayalini gerçekleştirmiş olsaydı oradaki Türkler yine aynı cevabı verirler miydi?

İlginizi Çekebilir:  Haftanın En Güzel Günü: Cuma

“Siz o gün (Kavimler Göçüne istinaden) atlarınıza binip gittiniz, biz ise burada atlarımızı yiyip kaldık.”

Bu söz hala kulaklarımda çınlayan bir ses. Sanki yanı başımda yüzüme alenen söylenmiş bir söz gibi etkileyici, derin ve de çarpıcı en nihayetinde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi