Siyaset

PIGS Ülkeleri Nedir? Hangileridir?

PIGS ülkeleri nedir? Hangi ülkelerdir? Bu ülkeler neden bu isimle anılır? PIGS ülkeleri, Avrupa Birliği’ne dahil olan ancak gerek ekonomik durumları gerekse sosyokültürel yapısı ile diğer Avrupa ülkelerinden ayrılan bir yapıya sahiptir. PIGS ülkeleri; Portekiz, İrlanda-İtalya, Yunanistan ve İspanya’dan oluşmaktadır. Avrupa Birliği’ne ayak bağı olduklarından PIGS yani “domuz” olarak adlandırılmışlardır. 

P: Portugal 

I: Italy/ Ireland 

G: Greece 

S: Spain 

Şimdi bu ülkeler neden bu isimle adlandırılırlar ona bakalım. 

Portekiz

Ülkenin en büyük sorunlarından biri yüksek borçlanma ve rekabet eksikliğidir. Ülkenin nerdeyse 4/3’ü (%74) hizmet sektöründe çalışıyor. İşsizlik oranları ise çift haneli rakamlarda. 

İrlanda 

İrlanda’nın toplam geliri bütçe açığının neredeyse üç katından daha fazla. 700 milyar dolar borcu olan İrlanda’nın geliri ise 230 milyar dolar civarında. 2009 senesinde 7.6 küçülen İrlanda ekonomisinin %67’si hizmet sektöründe çalışıyor. İşsizlik ise yine %15 civarında. 

İspanya 

Her ne kadar eskiden bu tanıma uyan bir ülke olsa da şimdi Avrupa’nın en büyük 5 ekonomisinden biri olan İspanya, 90’ların başından itibaren ciddi yatırım ve kedilerle desteklendi. Fakat İspanya’nın en büyük sorunlarından biri işsizlik. İşsizlik rakamları %20 civarında. İspanya’nın kamu borcu,  milli gelir içinde %43 civarında bir paya sahip. Öte yandan bütçe açığında da  problem var. İspanya, GSYİH’nin %11.5’i kadar bütçe açığına sahip bir ülke olması bakımından PIGS ülkelerine dahil ediliyor. 

Yunanistan 

PIGS ülkeleri arasında en sorunlu ülke Yunanistan. Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın durumu oldukça kritik. Yunanistan’ın olası bir ekonomik iflasında en çok zarara uğrayacak ülke Almanya ve Fransa. Zira Yunanistan’a en fazla kredi veren ülkeler bunlardır. Yunanistan’ın batması demek bu ülkelerin de batması anlamına gelir. Çünkü Alman ve Fransız bankalarında ciddi bir Yuman tahvili var. 

Yunanistan’ın bu krizinde en büyük hatası, limitsiz borçlanma ve limitsiz harcamadır. Bu hata, Almanya ve Fransa’yı etkilediği gibi doğrudan Avrupa Birliği’ni de etkiliyor. 

Bu ülkeler birlik tarafından ayak bağı olarak görülürken Norveç iki kez halk oylaması ile birliğe girmeyi kabul etmemiş, İngiltere ise Brexit ile ayrılığın son basamağına gelmiştir. Birliğin eleştirilen yanlarından belki de en önemlisi birliğe ekonomik açıdan zarar veren ülkeler ve bu ülkelerin ekonomik açıdan kötü olmalarını kapatan Almanya ve Fransa gibi ülkelerin fedakarlığıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.