Siyaset

Political Horseshoe Modeli Nedir?

Fransız post modern düşünür Jean-Pierre Faye tarafından ortaya atılan siyasi eğilimler ve ideolojileri belirten temsili şemanın ismi. Şemada aşırı sağ ve aşırı sollar, bir at nalının uç kısımlarına yerleştirilmiş ve bu iki ucun ortasına merkez konulmuştur. Şema, en temel haliyle şöyledir;

Şekilde görüldüğü gibi at nallarının en solu; aşırı sol kısmı, en sağı da aşırı sağ kısmı temsil etmektedir. At nalının en tepesinde ve ortasında ise ”merkez” yer almaktadır. Aşırı sağ ve aşırı sol ile merkez arasında kalan yerler ise ”sol”, ”merkez sol”, ”ortanın solu” veya ”sağ”, ”merkez sağ” ya da ”ortanın sağı” gibi isimlerle tabir edilirken en uçta kalan yerler ise ”extreme” olarak değerlendirilmiş ve uç siyasi ideolojiler olarak tabir edilmiştir. Political Horseshoe modelini daha iyi anlamak adına şu grafiğe bakabiliriz;

Şekilde de görüldüğü üzere at ayağının en uç kısımlarında komünizm ve faşizm gibi ”uç” siyasi ideolojiler yerleştirilirken merkeze de liberalizm, sekülerizm ve eşitlik gibi fikir akımları yerleştirilmiştir. At ayağının sol kısmında kalan yerlerde de yine sol eğilimli fikir akımları olan ”sosyalizm”, ”postmodernizm” ve ”üçüncü dalga feminizm” gibi fikir akımları ve siyasi ideolojiler konulurken at ayağının sağ kısmında da ”muhafazakarlık”, ”milliyetçilik” ve ”şovenizm” gibi fikir akımları ve siyasi eğilimler yer almıştır.

Political Horseshoe modelinde at ayağının sağ kısmında kalan fikir akımnlarında daha çok din ve milliyet kavramları etkili olurken ayağın sol kısmında kalan yerlerde daha çok ”komünizm” ve ”post modernizm” gibi düşünsel ve suni fikir akımları ya da siyasi eğilimler yer almıştır.

Political Horseshoe modelinden bir çıkarım yapmak gerekirse ayağın en uç bölgeleri de birbirine yakın ve paralel özellikler göstermektedir. Ayağın sol kısmında yer alan en uç örnek olarak yukarıdaki şekilde anarşizm ve radikal islam örnek verilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.