Ticari İşletmenin Devri Nedir Nasıl Yapılır?

Ticari işletmenin devrinden bahsedebilmek için öncelikle yürütmekte olan bir işletme bulunmalıdır. Henüz işletmeye başlamamış yani müşteri kabul etmemiş olan bir işletmenin devredilmesi, burada ele aldığımız anlamda bir devir değildir. Ticari işletmenin devri, yukarıda saydığımız işletme unsurlarının tümünün ya da önemli bir kısmının topluca başka bir kişiye devredilmesi demektir. Bazı unsurlar kapsam dışı bırakılsa dahi devredilen kısımlar işletmenin aynen ve kaldığı yerden faaliyete devam etmesini sağlayacak ölçüde bütünlük arz ediyorsa ticari işletmenin devrinden bahsedilebilirç Buna karşılık münferit bazı unsurların devri halinde ya da işletmenin tasfiyesi amacıyla tüm unsurların parça parça dağıtılarak satılması halinde ticari işletme devri söz konusu değildir. Aynı şekilde bir tüzel kişi tarafından işletilen ticari işletmelerde, bir ortağın, işletmeyi işleten şirketteki payını başkalarına devretmesi de ticari işletmenin devri demek değildir. Bu ortağın büyük ortak olması da durumu değiştirmez.

İlginizi Çekebilir:  Hukukta Meşru Müdafaa (Haklı Savunma) Nedir? Tanımı
Devrin Kapsamı

Ticari işletmenin devri hainde işletmeye dahil unsurlardan hangilerinin devir işleminden hariç tutulduğu sözleşme ile belirlenir. Aksi halde maddi ve gayrimaddi tüm varlıklar devredilmiş sayılır. Ticari işletmenin devrinden söz edebilmek için devrin kapsamına BK. 179/I gereğince ‘aktif ve pasifler’ dahil edilmelidir. İşletme kendi gayrimenkulünde faaliyet gösteriyorsa, bu gayrimenkul ile birlikte devirden bahsedilir. Buna karşılık işletme kiralık bir işyerinde faaliyet gösteriyorsa, devir kural olarak bu gayrimenkuldeki kiracılık hakkını kapsar.

İlginizi Çekebilir:  İradi Organ Nedir? Hukukta İradi Organın Tanımı

Ticari işletmenin devri ilan veya ihbar tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İlan veya ihbar yükümlülüğü devralana aittir.

Devrin Şartları

Ticari işletmenin devri bir sözleşme ile yapılır. Sözleşmenin geçerliliği için yazılı yapılması şart değildir. Ancak işletme kapsamında, devrinin geçerliliği için yazılı şeklin zorunlu olduğu bazı unsurlar varsa o şart yerine getirilmelidir. Örneğin tapulu gayrimenkul de devrediliyorsa bu devir tapuda resmi senetle yapılmalıdır. Devir sonucunda ülkenin tamamı veya ilgili ürün piyasasında toplam pay %25’i aşıyorsa ya da yıllık ciro 25 Milyon TL’yi geçerse, devrin gerçekleşebilmesi için Rekabet Kurumu’ndan izin alınması zorunludur.

İlginizi Çekebilir:  Limited Şirketlerde Genel Müdür Ataması Nasıl Yapılır?

Teknolojik Deli

Montaigne'e çıraklık yapıyordum, kovuldum. Biraz okuduktan sonra neden kovulduğumu anlayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara