Turizmi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Turizm, ülkemizin başlıca sorunları arasında yer alıyor. Malumunuz olduğu gibi ülkemize gelen turist sayısında azalmalar baş göstermiş, gelen turistlerin kişi başına ortalama harcamaları ise beklenilen oranların altında kalmıştır. Peki gerçekten bu oranlar Türkiye’nin elinde olan bir şey mi? Turizmi etkileyen faktörler neler? Türkiye’nin turizmde yaptığı hatalar “beşeri” anlamda neler?

Öncelikle turizmi etkileyen faktörler doğal ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Türkiye’nin doğal faktörlere yapacağı herhangi bir şey yok. Kaldı ki Türkiye’nin doğal konumu, turizm için son derece elverişli. Doğal faktörler; yüzer şekilleri, ülkenin coğrafi konumu veya su kaynakları ve doğal bitki örtüsü gibi nedenlerden oluşuyor. Beşeri faktörler ise eğitim seviyesi, gelir artışı, kentleşmenin artması, organizasyondaki gelişmeler, nüfus artışı, ulaşım ve konaklama gibi nedenlerden oluşmakta.

Doğal Faktörler

Coğrafi Konum: Türkiye, konumu itibariyle eski kıtaların birleştiği bir noktada yer alır. Bu durum, kıtaları birbirine bağlayan deniz ve karayolları üzerinde yer aldığı için ulaşımda büyük kolaylıklar sağlar. Coğrafi konumun en büyük etkisi denizler üzerinde olmaktadır. Turizmde de deniz önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin orta kuşakta bulunması nedeniyle sıcaklık ortalaması yüksek ve güneşli gün sayısı fazladır. Öte yandan kayak merkezlerine yeterli miktarda kar yağması halinde kış turizmi de doğrudan etkilenmektedir.

 

Yüzey Şekilleri: Türkiye’nin yüzey şekilleri, turizm için çekicilik meydana getiriyor. Yüksek dağlık ve engebeli alanlarda kış sporlarının yapılmasının yanı sıra yaz mevsiminde yaylaların serin olması da “yayla turizmini” doğrudan etkiliyor. Volkanik şekillerden biri olan Peribacaları ve Karstik şekillerden olan Pamukkale travertenleri ve çeşitli mağaralar yüzey şekillerinin tizim üzerindeki etkisini göstermektedir.

Doğal Bitki Örtüsü: Özellikle yaban hayatı ve doğal bitki örtüsünün turizm üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Çeşitli ormanlık alanlar ve nesli tükenmekte olan canlıların yaşadığı alanlar “eko turizm” alanı olarak hayli ilgi çekmektedir.

Su Kaynakları: Göller ve Akarsular ve özellikle göl ve akarsular üzerinde yapılan su sporları ve balıkçılık gibi faaliyetler turistik bir değer taşımaktadır.

Beşeri Faktörler

Gelir Artışı: Turizmin ana kaynağını oluşturan en önemli faktörlerin başında “gelir artışı” yer alıyor. Ekonomik refah seviyesi yüksek olan ülkeler turistik gezilere daha fazla pay ayırmaktadırlar.

Kentleşmenin Artması: Dünya üzerinde turizm faaliyetlerine katılan insanların önemli bir kısmı, kentlerde yaşayan insanlardan oluşmaktadır.

Eğitim Seviyesi: İnsanların gerek kendi ülkelerinde gerekse başka ülkelerde tarihi, kültürel, doğal ve sanatsal aktivitelere katılmak, bu aktiviteler hakkında bilgilenme konusunda gezip görme isteği doğrultusunda hareket etmesi, söz konusu ülkenin eğitim seviyesi ile doğrudan ilgilidir.

Organizasyondaki Gelişmeler: Çeşitli film, dizi ve reklam ve tanıtıcı yayınlarla özel şirketlerin ekonomik ve kaliteli tatil imkanları sunması turistik gezileri daha da cazip hale getirmektedir.

Konaklama ve Ulaşım İmkanları: Ülke çapında turistik bir öneme sahip yerlerde ulaşım ağının geliştirilmesi, turistlerin beklentisini karşılayacak imkanların sunulması, turistik bölgelerde yatak kapasitesinin artırılması turizmin gelişmesi için son derece önemli konuların başında geliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: