Türk Anayasası’nın Temel İlkeleri Nelerdir?

Türk anayasasının temel ilkeleri nelerdir? Türk anayasasının temel ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın benimsemiş olduğu ilkeleri, Başlangıç Kısmı ile Birinci Kısmında yer alan hükümlerden çıkarmak mümkündür. Türk Anayasasının temel ilkelerine aşağıda detaylı bir şekilde ele alacağız.

Türk Anayasasının Temel İlkeleri

 • İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi
 • Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi
 • Demokratik Devlet İlkesi
 • Hukuk Devlet İlkesi
 • Sosyal Devlet İlkesi 
 • Laik Devlet İlkesi 

İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 

 • Türk Anayasasının henüz birinci maddesinde Türkiye Devleti’nin bir Cumhuriyet olduğunu ifade ettikten sonra Cumhuriyetin niteliklerini ifade eden ikinci maddesinde ”Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk bir hukuk devletidir” ifadesi yer almaktadır.
İlginizi Çekebilir:  Roma İmparatorluğu’nda Köle Hukuku

Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi

 • Türk Anayasasının açıkça benimsemiş olduğu ilkelerden biri de Atatürk milliyetçiliğidir. Başlangıç kısmında ”Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlemiş olduğu milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri”nden söz edilmektedir.

Demokratik Devlet İlkesi

 • Demokrat devlet, halkın yönetimine katılma prensibini benimsemiş olan devlet anlamına gelir. Anayasamız bu prensibi, Cumhuriyet’in özelliklerini teker teker sayan 2. maddede açıkça belirtmiştir: ”Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” ifadesi ile demokratikliğin bir temel ilke olduğunu ortaya koymuştur.
İlginizi Çekebilir:  Anayasa Kavramı ve Anayasa Biçimleri

Laik Devlet İlkesi 

 • Laik devlet, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulması anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, anayasamızın 2. maddesinde belirtildiği gibi laik bir devlettir.

Sosyal Devlet İlkesi 

 • Sosyal devlet, bireylerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, vatandaşlarına asgari bir hayat düzeyi sağlamayı, sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devlet anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, anayasamızın 2. maddesine göre bir sosyal devlettir.
 • Detaylı bilgi için ”Sosyal Devlet Nedir?” yazısına tıklayabilirsiniz.
İlginizi Çekebilir:  Milletvekili Adayı Olabilmek İçin Görevinden Ayrılması Gerekenler

Hukuk Devleti İlkesi

 • Vatandaşlarına temel hak ve özgürlükleri tanıyan, yürütme organlarının ve idare makamlarının hukuka bağlılığını sağlamak suretiyle vatandaşlara hukuki güvenlik sağlayan devlet ”hukuk devleti” olarak tanımlanmaktadır. Anayasamızın 2. maddesinde açıkça belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir.

Detaylı bilgiler ve daha fazlası için sitemizin ”Hukuk” kategorisini ziyaret edebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi bizlere yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara