Sosyal Devlet Nedir? Sosyal Devlet İlkesi

Sosyal devlet nedir? Gerek hukuk gerekse uluslararası ilişkiler alanlarında önemli konular arasında yer alan ”sosyal devlet” ne anlama gelmektedir? Daha önceki yazımızda sosyal devletin amaç ve araçlarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise sosyal devletin ne olduğundan ve kısaca sosyal devlet ilkesinden söz edeceğiz.

Sosyal Devlet Nedir? 

Vatandaşlarının sosyal durumlarıyla yakından ilgilenen, vatandaşlarına asgari seviyede bir hayat düzeni sağlamayı, sosyal adalet ve sosyal güvenliği yerine getirmeyi amaçlayan bir devlet ve devlet idare biçimidir. Sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmek için iki önlem sistemini şöyle özetlemek mümkündür.

  1. Milli gelirin toplumu oluşturan bireyler arasında adil bir şekilde dağılmasını sağlayacak iktisadi ve mali önlemleri almak,
  2. Vatandaşlara, insan onur ve haysiyetine yakışır şekilde, asgari bir yaşayış düzeyi sağlayabilmek için gerekli bulunan sosyal yardım önlemlerini almak ve bu önlemleri geliştirmek/geliştirmeye çalışmak.
İlginizi Çekebilir:  13 Maddede Kanun-i Esasi’nin Temel Özellikleri

Sosyal Devletin Amaçları

1-) Emek sermaye dengesi,
2-) İnsani bir yaşam için tedbirler alınması,
3-) Sosyal güvenliğin sağlanması,
4-) İşsizliğin azaltılması,
5-) Fırsat eşitliğinin sağlanması,
6-) Milli gelirin adaletli bir şekilde dağıtılması,
7-) Sosyal adaletin sağlanması.

Türkiye Sosyal Devlet Midir?

Sosyal devlet ilkesi, hukukumuza 1961 Anayasasında girmiş ve ayrıntılı olarak 1982 Anayasasında işlenmiştir ve Cumhuriyetin özelliklerinden biri olmuştur. Anayasamızın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olduğu açık ve net bir şekilde vurgulanmıştır. Anayasamızda bundan farklı olarak sosyal devlet anlayışının gerçekleştirilmesi sağlamak üzere çeşitli hükümler de getirmiştir. Buna misal olarak ailenin korunmasını, toprak sahibi olmayan çiftçilerin topraklandırılmalarını, çalışanların sosyal ve ekonomik önlemlerle korunmasını ve adaletli bir ücret rejiminin uygulanmasını, herkesin sosyal güvenlik içinde yaşamasını sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması ve örgütlerin kurulmasını öngören hükümleri gösterebiliriz.

İlginizi Çekebilir:  TCK'nın 301. Maddesi Nedir?

Sosyal devlet ilkesi, Türk Anayasasının temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Türk Anayasasında yer alan diğer temel ilkeler ise kısaca şöyledir;

  • İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi
  • Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi
  • Demokratik Devlet İlkesi
  • Hukuk Devlet İlkesi
  • Sosyal Devlet İlkesi 
  • Laik Devlet İlkesi 
İlginizi Çekebilir:  Telif Hakkı Koruma Süresi

İleri Okuma

Detaylı bilgiler ve daha fazlası için sitemizin ”Hukuk” ve ”Siyaset” kategorilerine tıklamanız yeterli olacaktır. Görüş ve önerilerinizi bize yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara