Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Gelişim Aşamaları Nelerdir?

Türkiye ekonomisi, ülkenin kurulduğundan beri çeşitli dalgalanmalar yaşamış, çeşitli zamanlarda farklı yöntemler uygulanarak ülke ekonomisi düzeltilmeye, iyileştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişiminde 4 farklı dönem söz konusudur. Bu dönemler kısaca şunlardır:

Birinci Dönem (1923-1932)
İkinci Dönem (1932-1950)
Üçüncü Dönem (1950-1960)
Dördüncü Dönem (1960 ve sonrası)

Söz konusu bu dönemlerde uygulanan politikalar ve izlenilen programlar başlıklar halinde şöyledir:

Birinci Dönem (1923-1932)

-) Yerli ekonomiye geçiş amacıyla 17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi yapılmıştır.

-) Tarımın desteklenmesi amacıyla 1925 yılında Aşar Vergisi kaldırılmıştır.

-) Sanayiyi desteklemek için 1927 yılında Teşvik-i Sanayi ve Gümrük Kanunları çıkarılmıştır.

-) Ekonomik krizden korunmak amacıyla 1929 yılında gümrük vergileri artırılmış ve sanayide tamamıyla devletçilik ilkesi benimsenmiştir.

İkinci Dönem (1932-1950)

-) Devletin sanayide etkinliğini artırmak amacıyla 1933 yılında Sümerbank kurulmuştur.

-) II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle 1941 ile 1945 yılları arasında “savaş ekonomisi” uygulanmıştır.

-) Savaş sonrasında devletin ekonomi üzerindeki nüfuzu azalmış ve liberal ekonomiye geçil süreci yaşanmıştır.

Üçüncü Dönem (1950-1960)

-) Bu dönemde devletin ekonomi üzerindeki etkisi azalmıştır.

-) Yine bu dönemde kalkınma ve sanayileşme gibi faaliyetlerde hızlanma yaşanmıştır.

Dördüncü Dönem (1960 sonrası)

-) Kalkınma planlanması belirlenmiş, bu amaç doğrultusunda “Devlet Planlama Teşkilatı” kurulmuştur.

-) Yine bu amaç doğrultusunda beş yıllık süreçler için kalkınma planı 1963 ile 1967 yılları arasında; son kalkınma planı ise 2014-2018 yılları arasında uygulanmıştır. Şu anda devam etmektedir.

Önemli Not: Türkiye, 1923 yılından bugüne dek olan periyotta tarıma dayalı bir ekonomiden sanayiye dayalı bir ekonomiye geçiş içerisindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: