Sağlık

Vitamin Nedir? Hangi Besinlerde Bulunur?

Vitamin Nedir? 1912 yılında Sir Frederick Gowland, ilk olarak süt içimdeki vitaminlerin varlığını ispatladı. Aynı yıl Polonyalı bilgin Casimir Funk, bu cevherin büyük bir hayati (Latince hayat=vita) önem taşıdığını ve <<amin>> denilen azot, hidrojen bileşimi kimyasal maddelerden meydana geldiğini ileri sürdü. Vitamin (hayati amin) kelimesi böylece ortaya çıktı…

Sonradan vitaminlerin Aminlerden meydana gelmediği anlaşıldıysa da, vitamin değimi artık yerleşmiş olduğundan değiştirilmedi. Gerçekten de vitaminlerin temel yapısı, karbon, hidrojen ve oksijenli bileşiklerdir. Bazı vitaminlede ayrıca azot ve kükürt de bulunur. Küçük moleküllerden meydana gelen C vitamini yanında, A vitamini molekülünde en az 20 karbon, 30 hidrojen ve 1 oksijen atomu vardır: C20 H30 O vitaminler genel olarak bitkilerde bulunur.

Hayvan organizmasında ki vitamin miktarı çok daha azdır. Et, süt ve yumurtada bulunan bütün vitaminler, hayvanların yedikleri bitkisel besinlerden gelir.

Bitkiler vitaminlerin temel kaynağıdır. Bundan ötürü meyve sebzelerin sağlığımız üzerinde yapıcı etkileri vardır.

Organizmamızın vitaminlere karşı tutumları, aldığımız ilaçların ve besin maddelerinin içindeki cevherlere karşı tutumundan bütünüyle ayrıdır.
Vücut, vitaminleri özümsemez, kendine mahal etmez. Vitaminler, kendilerine sorumluluk yüklenmeksizin bir olayı kızıştırıp yatıştıran ateşli seyircilere benzer. Bundan ötürü vitaminleri <<katalizör>> adı verilir.

Görevleri vücudunuzda meydana gelen sayısız kimyasal olayları hızlandırmak veya yavaşlatırmaktır. İkinci büyük görevleri de yedigimiz besinlerden enerji üreten kimyasal olayları yaratmaktır.

Böylece vitaminlerin hem <<aracı>>hem de <<yaratıcı>> olduklarını söyleyebiliriz. Bütün bu görevleri sonucu vitaminler organizmamızı kuvvetlendirici eylemleriyle bizi hastalıktan korurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.