Yezid Kimdir?

İslam dünyası Hazreti Muhammed’den sonra dört halife dönemi yaşamış ve bu halifeler devleti son dönemleri haricinde son derece iyi olarak yönetmişlerdir. Fakat dört halife sonrasında hatta Hazreti Ali döneminde iç karışıklıklar başlamış ve bunun önüne geçilmez hale gelmişti. Bunun en başında ve en büyük sorun olarak göze çarpan iç çarpışmalardır. Hazreti Ali’nin hilafetini kabul etmeyen Sufyaniler saltanatın Ümeyyeoğullarına geçmesini istemiş ve Haşimilerden saltanatın geri alınması için ellerinden gelen bütün entrikaları çevirmişlerdir. Hazreti Ali şehit edilmesinde de Muaviye’nin etkisi olduğu son derece bellidir.

 

Tamam Hazreti Ali ile yaptığı Sıffın Savaşı (657) sonucunda hükmen yenik düşmüştür. Şehit edilmesinin ardından yerine Hazreti Hüseyin’i kabul etmişler fakat  durumda Muaviye  oğlu Yezid (680-683), Hazreti Hüseyin’in saltanatı bırakmasını ve kendisine vermesini istemiş Hazreti Hüseyin’in bunu kabul etmemesi üzerine kendisinin  sığındığı bir bölge olarak Kerbela’ya  giden Hazreti Hüseyin’i şehit etmiştir(680). Yezid son derece zalim ve gaddar bir hükümdar olarak adlandırılır hatta çoğu kez belgelerde isminin başına zalim ibaresi konur bunun en önemli göstergesi ise Kerbela’da Hazreti Hüseyin’i şehit ettirmesidir. Yezid aslında bir noktada babası Muaviye’nin de adını kötülemiştir. Çünkü Emeviler döneminin başları olması sebebiyle yaptığı zalimlikler tüm hükümdarlara,  hatta babasına mal olmuştur.

İlginizi Çekebilir:  Anglikan Kilisesi Nedir? Nasıl Kurulmuştur?

 

 

Emevi Devletinin adını kötülediği en önemli olay  ise Kabeye yapılan seferlerdir. Sefere gitmeden önce Medine’ye giden Yezid orada da katliamlar yapmıştır.  Bazı alimler o zamanı anlatırken ‘orada yaşayan herkezi katletti’ şeklinde ibarelerde bulunurlar. Kabe’nin yönetimi’ne eline almak isteyen ve oradaki birlikleri de kendine tabi tutmak isteyen Yezit Kabe’nin o zaman korumalığını yapan Abdullah bin  Zübeyir’e karşı savaşmış Kabeye gitmiş ve mancılıkla Kabe saldırmıştır. Bunun neticesinde bazı kaynaklar Kabe’nin  yandığını hatta diğer kaynaklarda ise Kabe’nin kül olduğuna dair rivayetler vardır. Yezid son derece şiddet yanlısı ve bu yolda kendisine itaat ettiemek için insanları zorlayan gaddar bir kişilik olarak tarihe geçmiştir.  Bu noktada Kabe büyük zararlar görmüş ve Abdullah bin Zübeyir tarafından yeniden inşa edilmiştir.

İlginizi Çekebilir:  Mevali Politikası

 

Aslında bir noktada Kabe’nin  tarihin çoğu zamanında yakılması, yıkılması iki nedene toplayabiliriz.  Birincisi müslümanların etkisi ikincisi ise doğal afetler diyebiliriz çünkü Müslümanlar Kâbe’ye yıkılması ve yakılmasında büyük pay oynamaktadır. Müslümanların kendi içerisinde yaşadığı sorunlar kahveye malolmuş ve kıblemiz ve ibadet yerimiz son derece zarar görmüştür. Yezid kahve yaptığı bu seferlerin aynı yılında ölmüştür. Kendisinden sonra 2. Muaviye tahta geçmiş ve onun da 40 gün sonra tahtı bırakması üzerine Süfyaniler dönemi sona ermiştir.

İlginizi Çekebilir:  Yurda Dönüş: İhtilaflar

 

Bundan sonra saltanat el değiştirerek amca çocuklarına geçmiş,  bundan sonraki Emevi hükümdarları olan Mervan’dan dolayı  Mervaniler olarak adlandırılmıştır. Mervanilerin  ilk hükümdarı ve ilk halifesi ise Mervan bin Hakem’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara