Yurda Dönüş: Sefaradlar

Sefarad terimi de tıpkı Aşkenaz teriminde olduğu gibi bir bölgenin adını taşır. Sefarad,İbranice’de İspanya anlamın a gelmektedir. Tıpkı Aşkenazın Almanya anlamına geldiği gibi.
Sefarad Yahudileri İspanya, Portekiz ve Ortadoğu ülkelerinde yaşayan yahudilere verilen genel isimdir. Daha sonra bu terim Aşkenazların dışındaki tüm yahudileri kapsayan genel bir terime dönüştü. Avrupa’dan İsrail’e göç etmeyen tüm yahudiler için Sefarad denilmektedir.

Sefaradların konuştuğu dil Aşkenazların konuştuğu Yidiş dilinden farklı olarak daha çok İbranice ve İspanyolca karışımı ‘Ladino’ idi.

Sefaradlar tarihleri boyunca çoğunlukla İslam ülkeleri himayesi altında yaşamışlar ve Aşkenazlar gibi baskı ve zulüm çok görmemişlerdir. Eğer Endülüs Emevi Devleti’nin İspanya’da bulunduğu sıralar Sefaradlar orada bulunmamış olsaydı, şahsi olayların dışında bir katliama ya da zulme uğradıkları duyulmamış olacaktı. İspanyol Kralların ortaklaşa düzenlediği katliamlar neticesinde hem Endülüs Emevileri hem de Sefaradlar büyük bir katliama maruz kalmışlardır.

Osmanlı Devleti katliamdan kaçan Endülüs Emevilerine ve Sefarad Yahudilerine kucak açmış ve Sefaradlara İstanbul’a yerleşme imkanı tanımıştır. Daha sonra Selanik, İzmir ve Trakya bölgelerine de yerleştikleri görülmüştür.

Türkiye’de yaşayan 25 bin kayıtlı Yahudi’nin yaklaşık 95% -97% si Sefarad Yahudilerinden oluşmaktadır.
Sefaradlar, Aşkenazlar tarafından Ortadoğulu olmakla suçlanırlar ve yine Aşkenazlar tarafından ikinci sınıf muameleye maruz kalırlar. Çünkü Aşkenazlara göre kendileri daha disiplinli ve ideolojileri kat ve kat iyi olan taraftı ve çektiği sıkıntıları da göz önünde bulundurursak Aşkenazlar, Sefaradlardan daha çok devleti ve devlet çatısı altında yaşamayı hak etmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.